MBA – Upravljanje ljudskim resursima

Osnovne informacije

MBA Upravljanje ljudskim resursima je postdiplomski program usmjeren na prenošenje znanja i vještina potrebnih za upravljanje ljudima u organizaciji.

Cilj programa je obrazovati studente iz područja ljudskih potencijala koji su kompetentni za upravljanje imperativnom ulogom ljudskih potencijala u javnim i privatnim tvrtkama, organizacijama i poduzećima. U okviru ovog programa studenti uče planirati, organizirati i upravljati raznim stvarima kroz razne aktivnosti, projekte i studije slučaja. Osim toga, studiraju također organizacijsku psihologiju i učenje na radnom mjestu.

Studenti se upoznaju s upravljanjem ljudskim potencijalima, kadrovskim procesima i aktivnostima organizacije te trendovima u upravljanju osobljem organizacije. Program upoznaje studente s informacijama o problemima upravljanja ljudskim potencijalima u organizaciji, njihovom značaju, metodama, sustavima te sadrži sve bitne predmete upravljanja kadrovima samostalno.

Osim stjecanja teorijskih znanja, program pomaže studentima razviti dobre komunikacijske vještine koje im dodatno pomažu u održavanju dobrih odnosa među ljudima na radnom mjestu. Koncepti koje studenti uče tijekom ovog programa čine ih idealnim kandidatima za karijeru u upravljanju ljudskim resursima.

Struktura programa

Upravljanje ljudskim resursima središnja je funkcija svake organizacije. Općenito važi, da 50 posto ili više operativnog budžeta organizacije koristi se za plaće ljudi koji u njoj rade. Stoga je opći cilj studijskog programa upoznati studente s osnovnim načelima i tehnikama upravljanja ljudskim potencijalima. Pojedinačni predmeti temelje se na praktičnom stajalištu, koje povezuje doprinos bihevioralnih znanosti s tehničkim aspektima realizacije funkcije ljudskih potencijala u “stvarnom svijetu”.

Stoga je neophodno osnovno poznavanje upravljanja ljudskim potencijalima bez obzira radi li student u javnoj upravi, financijskim službama, bolnici, sektoru visoke tehnologije, maloprodaji, obrazovnoj ustanovi ili drugoj vrsti organizacije. Glavni cilj ovog programa je pokazati da upravljanje ljudskim potencijalima nije samo prihvaćanje prijava za posao i vođenje evidencije; središnja je i strateška organizacijska djelatnost koja postaje sve složenija i važnija.

Ove široke namjere moguće je preciznije definirati ispitivanjem specifičnih ciljeva studijskog programa. Nakon što ga apsolvira, student će biti sposoban uvidjeti važnost upravljanja ljudskim potencijalima kao studijskog područja i kao središnje menadžerske funkcije, razumjeti posljedice bihevioralnih znanosti, državnih naređenja i sudskih odluka za upravljanje ljudskim potencijalima, poznavati elemente kadrovske funkcije (npr. novačenje zaposlenih, odabir, osposobljavanje i razvoj) itd.) te poznaju ključne pojmove i terminologiju svakog elementa te primjenjuju načela i tehnike upravljanja ljudskim potencijalima stečena na ovom tečaju kada se raspravlja o glavnim kadrovskim pitanjima i rješavanju tipičnog slučaja problema.

Studijski moduli

Odnosi u organizaciji

 • Poslovna komunikacija

 • Radni odnosi i radno pravo

 • Organizacijska kultura

 • Informacijski sustavi za menadžere

Briga za zaposlenike

 • Planiranje, zapošljavanje – novačenje i odabir radne snage

 • Naknade i beneficije

 • Razvoj zaposlenika i upravljanje talentima

Menadžment i upravljanje

 • Upravljanje ljudskim resursima

 • Upravljanje ljudima i učinak u organizaciji

 • Analiza radnih mjesta

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program MBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program MBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa MBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za MBA studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa MBA sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij
 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Poslovna komunikacija

Ovaj predmet je prilika da sve stečeno znanje primijenite u praksu i potvrdite da je proces pregovaranja dinamičan i da se uvijek može poboljšati. Naučit ćete primijeniti ključne pregovaračke vještine i stilove za vođenje učinkovitih pregovora i postizanje zadovoljavajućih sporazuma, naučit ćete komunikacijske tehnike koje poboljšavaju odnose i potiču suradnju stranama učesnika, i naučit ćete i kritičko razmišljanje za upravljanje emocijama i konstruktivno rješavanje sukoba.

Upravljanje ljudskim resursima

Ovaj predmet - tečaj ne pokriva samo teorije, već i omogućuje studentima da vježbaju postupke zapošljavanja. Usredotočuje se prvenstveno na administrativne usluge, upravljanje osobljem i upravljanje učinkom, a prvenstveno na proces zapošljavanja. Predmet pomaže studentima u učenju i stjecanju znanja i principa potrebnih za upravljanje ljudskim potencijalima tvrtke. Osnovni cilj Upravljanja ljudskim potencijalima je osigurati važne i adekvatne resurse za tvrtku, stoga uključuje kombinaciju različitih predmeta koji uključuju poslovno okruženje, komunikacijske vještine i menadžersko računovodstvo.

Upravljanje ljudima i učinak u organizaciji

Ovaj predmet se fokusira na sveopće menadžere koji upravljaju ljudima – od kojih nekima upravljate formalno, kao što su vaši podređeni, a drugima neformalno, kao što su vaši kolege i šefovi. Srž predmeta su karakteristike i rasprava o svakodnevnim funkcijama i ulogama u kojima menadžeri sudjeluju, kao što su ostvarivanje smisla, donošenje smisla, donošenje odluka, vođenje, motiviranje, planiranje, organiziranje, mentorstvo, praćenje i utjecaj. Svaki dio ovog predmeta bavi se temom koja pridonosi boljem upravljanju tim menadžerskim ulogama kako biste mogli postati bolji menadžeri sebe, drugih, timova i organizacija. Predmet je stoga osmišljen tako da vas upozna s nekim ključnim idejama, pitanjima i raspravama o menadžmentu - upravljanju i upravljanju drugima u organizaciji.

Informacijski sustavi za menadžere

Predmet upoznaje studente s pojmom računalnih informacijskih sustava u organizaciji. Studenti će se baviti utjecajem informacijske tehnologije na donošenje odluka u organizaciji i etičkim pitanjima s kojima se susreću menadžeri. Razmatrat će se osnove informacijske tehnologije (mreže i komunikacije; sustavi za upravljanje bazama podataka, skladišta podataka, razvoj sustava) kao i sigurnosni, kontrolni okviri i revizija – audit računalnih sustava. Obuhvaćene teme uključuju: informacijske sustave, organizacije i strategije, društvena - socijalna, etička i pravna pitanja, infrastrukturu informacijskih sustava, mapiranje poslovnih procesa i dizajn baze podataka, elektroničku trgovinu, sigurnost sustava, razvoj sustava i nove probleme.

Radni odnosi i radno pravo

Cilj ovog predmeta je upoznati studente sa značajem radnog prava i pokazati im različite koncepte organizacijskih struktura. Omogućit će studentima razumjeti odnos između poslodavca, zaposlenika i sindikata te razumjeti kako radni sud obavlja svoje dužnosti u slučaju spora između sindikata, poslodavca i zaposlenika. Glavne teme o kojima se raspravlja: Uvod u radno pravo, sigurnost i zdravlje na radu, zakon o naknadama radnicima, zakon o osposobljavanju radnika, zakon o nesrećama na radu i beneficijama, nova pitanja i trendovi, ugovor o radu, zakon o trgovačkim sporovima i sigurnosni problemi.

Planiranje, zapošljavanje – novačenje i odabir radne snage

U ovom predmetu studenti ispituju principe i postupke planiranja, stjecanja, raspoređivanja i održavanja dovoljno velike i kvalitetne radne snage kako bi organizacija mogla postići svoje strateške ciljeve. Teme uključuju stratešku važnost kadrovskog rada, kadrovsko okruženje, planiranje ljudskih resursa, analize i stvaranja radnih mjesta, zapošljavanje - novačenje, probira kandidata, testiranja zaposlenih, pregovaranja, referencije, donošenje odluka, ugovori o zapošljavanju, metode evaluacije procesa zapošljavanja - novačenja, raspoređivanje i zadržavanje osoblja.

Organizacijska kultura

Predmet ispituje razvoj, prirodu, klasifikaciju i karakteristike organizacijske kulture. Naglasak je stavljen na proučavanje ponašanja i njegovog odnosa s organizacijskom kulturom. Ispituje se uzajamna interakcija pojedinaca, grupa, organizacija i okruženja. Posebna se pozornost posvećuje teorijama, modelima i metodama usklađivanja kulture s vizijom i misijom organizacije.

Naknade i beneficije

Predmet se bavi osnovnim građevnim elementima učinkovitog upravljanja nagradama i beneficijama te se bavi i strateškom dimenzijom – kako cijeli proces može donijeti stvarnu "vrijednost za novac" i pomoći organizaciji da ostvari svoje strateške ciljeve. U svim organizacijama važno je da administracija i upravljanje nagradama i beneficijama budu najviše kvalitete. Glavne teme predmeta uključuju: analizu aktualnih strateških problema s kojima se organizacije danas susreću, strateški utjecaj nagrađivanja i motivacije, kako organizacije mogu podržavati sudjelovanje i angažman, postići organizacijske ciljeve i profitabilnost, te kako osmisliti naknadu kako bi se nosila s promjenama u društvenom i organizacijskom kontekstu.

Razvoj zaposlenika i upravljanje talentima

Razvoj zaposlenika važan je dio suvremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima koji se temelji na razvoju potencijala i kompetencija zaposlenika u cilju postizanja konkurentske prednosti. Stoga menadžment - upravljanje talentima postaje ključni dio kadrovske strategije organizacija ne samo u Češkoj Republici nego i u svijetu. Cilj ovog predmeta je evaluirati pristup organizacija obrazovanju i razvoju zaposlenika te stupanj implementacije upravljanja talentima. Djelomični cilj je ispitati odnose između odabranih kvalitativnih varijabli.

Analiza radnih mjesta

Studiranjem predmeta studenti će se upoznati s primarnim procesima analize radnih mjesta, koji uključuju identificiranje, bilježenje, pohranjivanje i analizu informacija o zadacima, načinima, odgovornostima i poveznicama s radnim mjestima. Nadalje, predmet se bavi područjem prikupljanja informacija o poslovima – radnim mjestima u organizaciji, njihovom opisu i specifikaciji zahtjeva pojedinih poslova za zaposlenike. Apsolviranjem predmeta student će moći koristiti analizu posla u pravo vrijeme, odnosno u trenutku organizacijskih promjena ili promjena predmeta djelatnosti poduzeća, društva ili organizacije.