MBA – Poduzimanje

Osnovne informacije

Rastuća poduzeća moraju se prilagoditi ekološkim i tehnološkim promjenama. Ovaj studijski program priprema studente za izazove vezane uz osnivanje i razvoj poslovanja u današnjem dinamičnom okruženju. Pomoći ćemo studentima stvoriti okvir za svoje novo poslovanje i pružiti im vještine potrebne da postanu poslovni lideri. Studenti će steći ključne vještine za uspjeh u razvoju novih proizvoda i usluga te vođenju malih i obiteljskih poduzeća.

Studijski program bi trebao pripremiti studente da postanu uspješni samostalni poduzetnici. MBA predmeti iz poslovanja uključuju poslovno upravljanje i podučavaju studente kako pretvoriti koncepte u profitabilnu tvrtku. U sklopu studija osposobljavamo studente analitičkim resursima, znanjem i iskustvom koji osposobljavaju studente kao samostalne poduzetnike, poduzetnike u obiteljskim poduzećima ili poduzetnike u tvrtkama. Ovo područje ima raznolik sadržaj i njegovo apsolviranje je izvrstan prvi korak ka uspjehu u današnjem poslovnom svijetu.

Struktura programa

U ovom naprednom programu poslovnog upravljanja – menadžmenta naučit ćete o metodama i načinima financiranja poslovnih planova, izraditi realne poslovne planove i raditi na projektima koji će ojačati vaše poslovne vještine.

Za one koji traže više od jednog uspješnog poduzeća ili mogućnost implementacije više ideja, specijalizirana titula MBA iz poslovnog menadžmenta može nekoga premjestiti iz “vlasnika tvrtke” u “poslovnog magnata”. Elementi kao što su upravljanje više ureda, podružnica ili čak franšizo poslovanje ponekad su posebno teški – ali uz čvrste teorijske temelje i praktično, korisno iskustvo, put do poslovnog rasta dolazi s manje rizika. Osim toga, studenti mogu naviše istraživati ​​mogućnosti ne samo unutar svoje zajednice, već ih se navodi na proučavanje međunarodnih poslovnih obrazaca i zahtjeva te na procjenu prilika za globalnu interakciju ili širenje.

Studijski moduli

Osnove poslovanja

 • Korporativno upravljanje

 • Korporativne financije

 • Upravljanje ljudskim resursima

 • Menadžersko računovodstvo

Poslovna strategija

 • Poslovna prognoza i planiranje

 • Upravljanje internim troškovima

 • Poslovna strategija

 • Upravljanje projektima

Marketing i komunikacija

 • Poslovna etika

 • Marketinški menadžment

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program MBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program MBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa MBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za MBA studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa MBA sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij
 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Poslovna prognoza i planiranje

Cilj ovog predmeta je naučiti studente razumijevanju procesa prognoze - predviđanja i proračuna te ih naučiti pripremiti prodajne prognoze za nove i postojeće tvrtke, pripremiti proračune varijabilnih i fiksnih troškova koji podržavaju prognoze prodaje te dokumentirati i dokazivati rezultirajuće prognoze, te pripremati prognoze novčanih tokova i određivati početne troškove novog poduzeća. Studenti će na višoj razini razvijati kritičko mišljenje koje će se očitovati u analizi, evaluaciji i sintezi. Studenti će steći razumijevanje procesa koji je povezan sa stvarnim osnivanjem poslovnog poduzeća, i studenti će naučiti kako kreirati i prezentirati izjave i planove poslovne vizije. Studenti će na višoj razini steći vještine kritičkog mišljenja koje se očituju u analizi, evaluaciji i sintezi.

Poslovna strategija

Glavni način na koji poslovna strategija u konačnici stvara vrijednost je povećanje sposobnosti tvrtki u portfelju da stvore i održe konkurentsku prednost. Glavne teme kojima ćete se baviti su diversifikacija, vertikalna integracija, restrukturiranje, sinergije, strategije savezništva i globalne strategije. Pogledajmo niz alata koji će nam pomoći da analiziramo ove teme. Glavni cilj predmeta je upoznati vas s primarnim odlukama, alatima i konceptima poslovne strategije. Na kraju predmeta, apsolventi bi trebali biti sposobni razumjeti kako poduzeća s više tvrtki mogu stvoriti vrijednost, biti sposobni identificirati prilike za poboljšanje strategije, razumjeti i biti sposobni analizirati glavne prednosti i rizike različitih strategija diversifikacije, razumjeti ekonomske i organizacijske stvarnosti iza koncepta "sinergije", te biti u stanju identificirati i analizirati sinergijske prilike.

Korporativno upravljanje

Cilj predmeta Korporativno upravljanje je studentima pružiti dublje poznavanje tog dijela prava poslovnih društava – korporacija koji se bavi društvima kapitala, posebice onima čiji vrijednosni papiri kotiraju na reguliranom tržištu. Pozornost se posvećuje uglavnom zakonodavstvu i praksi u vezi s pitanjima upravljanja i upravljanja dioničkim društvom.

Korporativne financije

Predmet opisuje teoriju i praksu korporativnih financija. Njegov je cilj pružiti konceptualnu osnovu i stvoriti okvir za poslovna ulaganja i financijske odluke poduzeća. Sadržaj će biti vrlo koristan početnicima investicijskim analitičarima, financijskim menadžerima, stručnjacima za korporativne financije i budućim financijskim direktorima. Predmet se bavi razumijevanjem glavnih financijskih odluka s kojima se suočavaju korporativni menadžeri, te što i zašto donose korporativni financijski stručnjaci. Kombinirat ćemo teoriju s praksom kako bismo u konačnici razumjeli što bi korporativni financijski stručnjaci trebali učiniti kako bi povećali vrijednost tvrtke i bogatstvo dioničara. Glavne teme uključuju vremensku vrijednost novca i kamatne stope, vrednovanje projekata i tvrtki, analizu projekata, odluke o kapitalnom proračunu, odluke o strukturi kapitala, odnos rizika i prinosa, financijsku analizu itd.

Upravljanje ljudskim resursima

Ovaj predmet - tečaj ne pokriva samo teorije, već i omogućuje studentima da vježbaju postupke zapošljavanja. Usredotočuje se prvenstveno na administrativne usluge, upravljanje osobljem i upravljanje učinkom, a prvenstveno na proces zapošljavanja. Predmet pomaže studentima u učenju i stjecanju znanja i principa potrebnih za upravljanje ljudskim potencijalima tvrtke. Osnovni cilj Upravljanja ljudskim potencijalima je osigurati važne i adekvatne resurse za tvrtku, stoga uključuje kombinaciju različitih predmeta koji uključuju poslovno okruženje, komunikacijske vještine i menadžersko računovodstvo.

Poslovna etika

Ovaj predmet je prilika da se sva stečena znanja provedu u praksi i potvrdi da je proces pregovaranja i poslovne komunikacije dinamičan i da se uvijek može poboljšati. Naučit ćete primijeniti ključne pregovaračke vještine i stilove za vođenje učinkovitih pregovora i postizanje zadovoljavajućih sporazuma, naučit ćete komunikacijske tehnike koje poboljšavaju odnose i potiču suradnju među prisutnim stranama, a naučit ćete i kritičko razmišljanje za upravljanje emocijama i konstruktivno rješavanje sukoba.

Upravljanje projektima

Ovaj predmet upoznaje studente s osnovnim konceptima upravljanja projektima i vještinama potrebnim za uspješno pokretanje, vođenje i provedbu prednosti projekata u profitnim i neprofitnim organizacijama. Uspješni menadžeri projekata vješto upravljaju svojim resursima, rasporedima, rizicima i opsegom kako bi postigli željeni rezultat. Na ovom predmetu studenti se kroz praktičan pristup kroz studije slučaja upoznaju s projektnim upravljanjem. Ključni i često zanemaren izazov za voditelje projekata je sposobnost upravljanja bez uplitanja – dobivanje podrške uključenih strana i pristup resursima koji nisu izravno pod njihovom kontrolom. Posebna se pozornost posvećuje ključnim čimbenicima uspjeha potrebnim za prevladavanje otpora promjenama. Razgovarat ćemo o uzrocima neuspjeha projekta i načinima za ublažavanje rizika pravilnim planiranjem u ranim fazama nove inicijative.

Menadžersko računovodstvo

Predmet upoznaje studente sa sadašnjim konceptima i tehnikama menadžerskog računovodstva. Glavne teme uključuju ulogu računovođa u internom donošenju odluka; alati koji se koriste u dizajnu i razvoju sustava kalkulacije troškova; priprema proračuna i njihova uloga kao alata za planiranje i kontrolu; drugi alati za donošenje odluka, uključujući odluke o cijenama, problematiku sa zalihama i sa troškovima za kvalitetu, te prijevare. Naučite kako koristiti računovodstvo kako biste ga vlasnicima, menadžerima i zaposlenicima učinili lakšim i dosljednijim, kao i kako računovođe stvaraju, organiziraju, tumače i komuniciraju informacije koje poboljšavaju interne procese i omogućuju organizacijama da identificiraju i iskoriste lanac opskrbe i vrijednost kod kupaca.

Upravljanje internim troškovima

Predmet nudi pojedinim menadžerima jedinstvenu priliku da vladaju procedurama i strategijama troškovnog računovodstva za donošenje pametnih poslovnih odluka koje opravdavaju rezultate i stvaraju vrijednost. Naučit ćete analizirati izvedbu projekata, pa čak i cijelih odjela, iz financijske perspektive, steći dublje razumijevanje upravljanja troškovima i načina raspodjele resursa u okviru organizacije, te razumjeti kako koristiti analizu troškova i odstupanja kako biste osigurali uspjeh određenog projekta ili odjeljenja.

Marketinški menadžment

Marketing menadžment je predmet koji se bavi različitim konceptima marketinških strategija, procedura i novih tehnika koje se mijenjaju ovisno o zahtjevima i potrebama potrošača. Predmet pomaže studentima da se upoznaju s marketinškim procesom koji uključuje planiranje, određivanje cijena i promociju robe i usluga na ciljnom tržištu te se fokusira na aktivnosti kao što su promotivne tehnike, mehanizmi smanjenja troškova, kao i stvaranje i zadržavanje kupaca kroz pažljivu analizu i prognoziranje situacije na tržištu.