Master of Accounting

Osnovne informacije

Studijski program koji će vas pripremiti za uspješnu karijeru u profesionalnom računovodstvu. Steći ćete znanje ne samo o svim poddisciplinama koje čine ovo široko područje, već ćete također produbiti svoju stručnost u specijaliziranim područjima kao što su porezi ili upravljanje poslovnim učinkom poduzeća.

Studijski program MAcc stvara studijsko okruženje, zahvaljujući kojem će studenti razviti različite vještine iz područja profesionalnog računovodstva i nakon završetka biti spremni za profesionalnu karijeru u današnjem dinamičnom svijetu.

Program je osmišljen, tako da studenti stječu potrebne financijske i računovodstvene vještine, zahvaljujući kojima će se moći prijaviti za profesionalna računovodstvena radna mjesta ne samo u poslovnoj sferi, već i u državnoj upravi ili javnom računovodstvu. Tijekom studiranja ovog programa studenti će se upoznati s javnim računovodstvom i razviti financijsko-računovodstvene vještine potrebne za poznavanje unutarnjih poslova poduzeća.

Struktura programu

Studijski program MACC pripremit će vas za uspješan početak Vaše karijere, odnosno za napredovanje u karijeri u području privatnog ili javnog računovodstva. Bilo da ste gotovo novi u računovodstvu i tek planirate svoju karijeru ili ste već neko vrijeme u tom području, studiranje ovog područja podići će vaša znanja o računovodstvu na drugu razinu.

Cijeli studijski program usmjeren je na maksimalizaciju interakcije s drugim studentima kako bi vam omogućio izgradnju važne mreže kontakata, kao i poboljšanje komunikacijskih vještina, time menadžmenta – upravljanja vremenom i soft skills – mekih vještina općenito. Naglasak je također stavljen na vaše analitičke vještine i sposobnost timskog rada.

Stjecanje raznih vještina koje možete kombinirati u vrijedan skup vještina pomoći će vam da steknete prednost, budete uspješni i napredujete u profesionalnom okruženju. Apsolventi ovog programa steći će znanja i vještine neophodne za napredne analitičke aktivnosti u računovodstvu i korporativnim financijama, međunarodnim računovodstvenim standardima, auditu – reviziji, financijskoj analizi ili financijskom planiranju.

Studijski moduli

Računovodstvo

 • Menadžersko računovodstvo

 • Obračun plaća

 • Međunarodno računovodstvo

 • Porezni sustavi i optimizacija

Financije

 • Menadžerska ekonomija

 • Međunarodne financije

 • Elektronsko bankarstvo i financijski instrumenti

 • Financijsko upravljanje tvrtkom

Revizija i kontroling

 • Revizija

 • Kontrolling

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program MAcc.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program MAcc na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa MAcc studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za MAcc studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa MAcc sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij (stepen prvog ciklusa studija),

 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,

 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Menadžersko računovodstvo

Predmet upoznaje studente sa sadašnjim konceptima i tehnikama menadžerskog računovodstva. Glavne teme uključuju ulogu računovođa u internom donošenju odluka; alati koji se koriste u dizajnu i razvoju sustava kalkulacije troškova; priprema proračuna i njihova uloga kao alata za planiranje i kontrolu; drugi alati za donošenje odluka, uključujući odluke o cijenama, problematiku sa zalihama i sa troškovima za kvalitetu, te prijevare. Naučite kako koristiti računovodstvo kako biste ga vlasnicima, menadžerima i zaposlenicima učinili lakšim i dosljednijim, kao i kako računovođe stvaraju, organiziraju, tumače i komuniciraju informacije koje poboljšavaju interne procese i omogućuju organizacijama da identificiraju i iskoriste lanac opskrbe i vrijednost kod kupaca.

Menadžerska ekonomija

Bliska povezanost menadžmenta i ekonomije dovela je do razvoja menadžerske ekonomije. Ekonomska analiza neophodna je za različite koncepte kao što su potražnja, profit, trošak i konkurencija. Menadžerska ekonomija se stoga smatra ekonomijom koja se primjenjuje na "probleme izbora" ili alternative i raspodjelu ograničenih resursa od strane poduzeća. Menadžerska ekonomija je disciplina koja kombinira ekonomsku teoriju s menadžerskom praksom. Pomaže premostiti jaz između pitanja logike i problema politike. Ovaj tečaj nudi učinkovite alate i tehnike za kreiranje upravljačke – menadžerske politike.

Porezni sustavi i optimizacija

Studenti će se upoznati sa strukturom pojedinih poreza sadržanih u poreznom sustavu Češke Republike. Studenti će steći osnovnu terminologiju i vještine potrebne za razumijevanje uobičajenih poreznih pitanja i problema, kao i znanja potrebna za rješavanje jednostavnijih poreznih problema. Studenti će moći obraditi porezne prijave za izravne poreze za jednostavnije slučajeve.

Međunarodne financije

Zbog sve veće ovisnosti o tijesno integriranom inozemnom poslovanju, u svakoj multinacionalnoj tvrtki otvorio se paralelni svijet financija, koji je do sada bio zanemaren. Predmet se stoga bavi mnogim aspektima financijskog odlučivanja u globalnim tvrtkama, što je uzrokovalo te promjene. Ukratko objašnjava cjelokupnu strukturu globalnih financija, ocrtava analitički okvir koji služi kao vodič za ključne financijske odluke u vezi s financiranjem, ulaganjem, upravljanjem rizicima i upravljanjem poticajima u multinacionalnoj tvrtki. Ovaj okvir naglašava potrebu pomirenja suprotstavljenih snaga kako bi multinacionalne tvrtke stekle konkurentsku prednost na svojim internim tržištima kapitala.

Revizija – audit

Cilj predmeta je upoznati studente sa svim fazama procesa revizije - audita. Provedba revizije može se podijeliti u 5 faza revizije (priprema, izvedba, sažetak rezultata, izvješćivanje i praćenje korektivnih radnji). Predmet detaljno opisuje sve faze, pa je student upoznat s procesom revizije od izbora broja revizije, revizorskog tima i subjekta revizije, preko predmeta revizije, datuma početka revizije na licu mjesta, očekivanog broja dana revizije na licu mjesta (prema nahođenju voditelja odjela AO) prema ciljevima revizije opsega, općim ciljevima revizije i informacijama o izvješćivanju.

Obračun plaća

Obračun plaća je u osnovi obračun, administracija, registracija – evidencija i analiza naknada zaposlenika. Uključuje svaku osnovnu plaću koju zaposlenik prima, zajedno s drugim vrstama plaćanja koje ostvaruje tijekom svog rada. Ovaj predmet pripremi studenta za osnovna znanja potrebna za obračun plaća. Krenemo s kratkim pregledom obračuna plaća. Razgovaramo o zaduženjima, kreditima, obvezama i aktivima - imovini. Zatim ćemo pogledati primjer knjiženja transakcija i obračuna plaća u dnevnik za jedan mjesec.

Međunarodno računovodstvo

Ovaj predmet pruža priliku za stjecanje stvarnog iskustva s računovodstvom u međunarodnom kontekstu. Približava kontekst računovodstvenih informacija s obzirom na šire društveno, političko, gospodarsko, prirodno i kulturno okruženje. Nakon završetka ovog tečaja moći ćete opisati uzroke i prirodu razlika u međunarodnom financijskom izvještavanju, objasniti računovodstvenu regulativu, objasniti i ocijeniti konceptualni okvir financijskog izvještavanja, razumjeti teoriju i praksu konsolidiranih financijskih izvještaja grupe, sintetizirati i učinkovito koristiti računovodstvene informacije i znanja, opisati i raspravljati o nekim ključnim Međunarodnim računovodstvenim standardima, razumjeti suštinu tumačenja financijskih izvještaja u međunarodnom kontekstu, identificirati, procijeniti i kritički ocijeniti alternativne računovodstvene tehnike, numeričke i kvantitativne vještine primijenjene na međunarodne računovodstvene scenarije. Nadalje, moći ćete pokazati visoku osobnu učinkovitost, primijeniti kritičku samosvijest i upravljanje osobnim resursima u kontekstu raznolikog poslovnog okruženja.

Elektronsko bankarstvo i financijski instrumenti

Razvoj informacijske tehnologije doveo je do novog oblika bankarstva. Tradicionalno bankarstvo, temeljeno na fizičkoj prisutnosti klijenta, samo je dio bankarskog poslovanja. U posljednjih nekoliko godina pojavilo se elektroničko bankarstvo koje je usvojilo nove kanale distribucije poput Interneta i mobilnih usluga. Glavni cilj je bio omogućiti tvrtkama da unaprijede kvalitetu pružanja usluga i smanje transakcijske troškove i potražnju kupaca za uslugama bilo kada i bilo gdje. Međutim, povećana je osjetljivost na prijevarne aktivnosti poput neželjene pošte, krađe identiteta i prijevara s kreditnim karticama. Glavni izazov s kojim se susreće elektroničko bankarstvo je osigurati bankovnu sigurnost. U tom kontekstu, cilj ovog predmeta je dati pregled usluga elektroničkog bankarstva s naglaskom na različite aspekte, istražiti različite izazove i rizike te raspraviti neka predložena rješenja.

Financijsko upravljanje tvrtkom

Ovaj predmet upoznaje studente s aktualnim financijskim konceptima i alatima za upravljanje novcem u organizacijama uključenim u lokalno i globalno gospodarstvo. Bavi se trenutnim najboljim procedurama u financijskoj analizi i planiranju kroz primjenu financijskih koncepata. To uključuje pokazatelje financijske uspješnosti, vremensku vrijednost novca, financijska tržišta i institucije, vrijednosne papire i korporativnu procjenu, trošak kapitala, rizike i prinose, dugoročno financijsko planiranje i upravljanje obrtnim kapitalom. Osim toga, tijekom studija se pojavljuju i teme vezane uz financiranje preko leasinga, hibridne vrijednosne papire i derivate, povjereničke fondove, spajanja i akvizicije te međunarodne korporativne financije.

Kontrolling

Cilj predmeta je nadovezati znanja iz područja poslovne ekonomije, menadžmenta, marketinga, financijskog i menadžerskog računovodstva te iz područja financijskog menadžmenta te produbiti ta znanja. Naglasak je stavljen na razumijevanje važnosti kontrolnih alata za menadžerski rad i njihovo kvalitetno pružanje ekonomskih informacija temeljenih na financijskom i upravljačkom – menadžerskom izvješćivanju i računovodstvu. Posebna se pozornost posvećuje preciznom definiranju sučelja između kontrolinga strateških i operativnih, kvalitativnih i kvantitativnih alata za mjerenje uspješnosti i menadžerskih odgovornosti povezanih s aktivnostima kontrolinga.