MBA – Menadžment u zdravstvu

Osnovne informacije

MBA Menadžment u zdravstvu je postdiplomski stupanj koji studentima pruža znanje o zdravstvenim sustavima, sustavima vezanim uz javno zdravstvo, bolničkim mrežama ili drugim zdravstvenim ustanovama. Studij otvara niz mogućnosti zapošljavanja u bolnicama i korporativnim tvrtkama vezanim za zdravstvo.

Općenito, upravljanje zdravstvenom skrbi (ili zdravstvena uprava) definira se kao “nadzor nad funkcijama zdravstvene organizacije. Zadaci menadžera – upravitelja zdravstvene skrbi uključuju pružanje vodstva, upravljanja i usmjeravanja zdravstvenih jedinica (kao što su bolnice ili drugi zdravstveni sustavi) s ciljem kako bi se osiguralo najbolje moguće pružanje dostupnih zdravstvenih usluga.”

Cilj studijskog programa stoga će biti upoznati studente s upravljanjem bolničkim kontrolama, upravljanjem konfliktima, upravljanjem bolničkim poduzećima, planiranjem zdravstvene skrbi i još mnogo toga. Menadžment u zdravstvu potpuno je dinamično i konkurentno područje, a pristupnici studija imaju raznolik opis posla. Apsolventi rade za različite zdravstvene ustanove i prvenstveno se fokusiraju na upravljanje određenim odjelima, kao što su marketing, financije, analiza politike ili računovodstvo.

Struktura programa

Ovo područje priprema studente za karijeru u uzbudljivom i neizmjerno razvijajućem području zdravstvene skrbi. Od grane industrije kao što su bolnice, osiguravajuća društva i zdravstvene usluge do farmaceutske, biotehnološke i konzultantske industrije, postoji ogromna potražnja za poslovnim stručnjacima sa znanjem o zdravstvu. Ovaj će program studentima pružiti znanje o upravljanju zdravstvenom skrbi, propisima, sustavima pružanja usluga i različitim segmentima industrije koji uključuju zdravstvene sustave 21. Stoljeća.                             

Osim stručnosti u upravljanju zdravstvenom skrbi, studenti će biti opremljeni širokim vještinama i znanjima iz poslovanja, računovodstva, financija, marketinga, poslovanja, upravljanja i vodstva. Apsolvirat ćete predmete iz menadžmenta zdravstvene skrbi koji će studentima omogućiti upoznavanje s različitim aspektima funkcija upravljanja zdravstvenom skrbi u različitim vrstama zdravstvenih organizacija.

Studij je osmišljen kako bi pomogao studentima razumjeti složenost zdravstvenog sustava i učinkovitije upravljati zdravstvenom skrbi i zdravstvenim ustanovama. Naši apsolventi ostvaruju vrlo vidljive i uspješne karijere u bolnicama, zdravstvenim sustavima, društvima za zdravstveno osiguranje, liječničkim ordinacijama, tehnološkim i konzultantskim tvrtkama, farmaceutskim tvrtkama i tvrtkama koje proizvode medicinske uređaje te u ustanovama koje se bave razvojem zdravstvene politike.

Studijski moduli

Zdravstveni menadžment

 • Strateški menadžment u zdravstvu

 • Upravljanje bolničkim poduzećima

Rad bolničkih objekata

 • Upravljanje osobljem u bolnicama

 • Upravljanje informacijskim sustavima u zdravstvu

 • Djelovanje bolničkih poduzeća

 • Medicinsko pravo i medicinska etika

 • Upravljanje odnosima s pacijentima i klijentima

Zdravstveni sustav

 • Pojmovi epidemiologije

 • Planiranje zdravstvene skrbi

 • Financiranje i refundacija zdravstvene zaštite

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program MBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program MBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa MBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za MBA studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa MBA sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij
 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Strateški menadžment u zdravstvu

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s ovjerenim i inovativnim praksama koje su neophodne za strateško donošenje odluka u konkurentnom zdravstvenom okruženju. Predmet nudi priliku za istraživanje različitih aspekata formuliranja, praćenja i upravljanja strategijama, uzimajući u obzir složenost strukture i procesa u zdravstvenoj skrbi. Pravi projekti uključuju studente u donošenje odluka temeljenih na dokazima i vrijednostima, prepoznavanje kulture, propisa i dinamične prirode industrijske grane.

Upravljanje bolničkim poduzećima

Upravljanje bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama nedvojbeno je poslovna djelatnost. Studenti moraju vladati domaćim i međunarodnim medicinskim tehnikama i naučiti primjenjivati vještine interkulturalne komunikacije. Te su kompetencije neophodne za kadroviranje zdravstvenih ustanova koje su dokazivo kvalitetne, cjenovno konkurentne i mogu učinkovito zadovoljiti potrebe naših građana. Predmet uključuje teorijske i praktične pristupe na način koji uključuje ovjerenu međunarodnu praksu. Predavači studentima pružaju vještine i stručna znanja kako bi postali učinkoviti menadžeri bolnica i zdravstvenih ustanova.

Upravljanje osobljem u bolnicama

Predmet je usmjeren na studiranje temeljne uloge upravljanja ljudskim resursima u zdravstvenim organizacijama. Kako bi odgovorile na tržišne izazove, organizacije će morati poboljšati kvalitetu pruženih usluga, modernizirati svoje kliničke usluge i sustave pružanja podrške te u skladu s tim transformirati upravljanje ljudskim resursima. Uspjeh zdravstvenih ustanova uvelike će ovisiti o tome u kojoj mjeri organizacije rješavaju probleme ljudi. Ovaj predmet stoga služi kao sveobuhvatna osnova za sve aspekte planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima, te je neophodni za stručnjaka za ljudske resurse i za linijskog menadžera.

Upravljanje informacijskim sustavima u zdravstvu

Zdravstvo se uvelike oslanja na informacijske sustave koji pohranjuju podatke o pacijentima kako bi ih zdravstveni djelatnici mogli analizirati. Stoga predmet priprema studente za zanimanje stručnjaka za informacijske sustave te ih uči razvijanju i implementaciji sustava na razini poduzeća koji zadovoljavaju potrebe organizacije. Studenti koji apsolviraju predmet Informacijski sustavi u zdravstvu iskoristit će svoja znanja o informacijskoj tehnologiji i upravljanju dokumentima kako bi stvorili veze između stručnjaka i upravom u zdravstvu i stručnjacima za informacijske tehnologije.

Djelovanje bolničkih poduzeća

Predmet usmjeren na poslovanje tvrtki u zdravstvu i bolnicama pružit će vam alate za analizu i određivanje strategija za poboljšanje operativnog učinka bolnica i zdravstvenih organizacija. Usredotočuje se na ključne koncepte u četiri osnovna područja upravljanja: analiza procesa, uslužne radnje, upravljanje kvalitetom i upravljanje zalihama. Pozornost će se uglavnom posvetiti klasifikaciji bolnica, zahtjevima i standardima bolnica, različitim odjelima bolnica, sektorskim shemama bolničkih odnosa, dijelu operativnog upravljanja bolnicama i povijesti razvojnih faza bolnica.

Medicinsko pravo i medicinska etika

Cilj predmeta je upoznati studente s pravnim reguliranjem odnosa koji nastaju u pružanju zdravstvenih usluga u Češkoj Republici. Naglasak je stavljen na osnovne uvjete pod kojima se zdravstvene usluge mogu pružati te na temeljna prava i obveze pružatelja zdravstvenih usluga, zdravstvenog radnika i pacijenta. Studenti će naučiti osnovna prava i obveze pružatelja zdravstvenih usluga, zdravstvenih djelatnika, pacijenata i drugih subjekata, kao što su osiguravajuća društva ili dobavljači. Ne izostavlja se ni pitanje zaštite privatnosti pacijenata u pružanju zdravstvenih usluga, što uključuje obveznu povjerljivost - tajnost pružatelja zdravstvenih usluga i stroga pravila postupanja s medicinskom dokumentacijom.

Upravljanje odnosima s pacijentima i klijentima

Sadržaj predmeta je upravljanje odnosima s klijentima s fokusom na pacijente u zdravstvu i pružanju zdravstvene zaštite. Studenti će steći uvid u načela zadovoljavanja potreba pacijenata i kupaca, načine povećanja zadovoljstva pacijenata i kvalitete pruženih usluga, kao i važnost evaluacije pacijenata i kupaca u okruženju zdravstvenih ustanova. Neće biti izostavljeni ni ključni čimbenici koji određuju zadovoljstvo pacijenata, komunikaciju ili korporativnu kulturu te njihov utjecaj na funkcioniranje odnosa s pacijentima unutar zdravstvene ustanove.

Pojmovi epidemiologije

U ovom predmetu studenti će se upoznati s osnovnim pojmovima epidemiologije i primjenjivati ih u različitim područjima javnog zdravstva. Pokazat ćemo i praktički isprobati upotrebu epidemiologije za bolje razumijevanje, karakterizaciju i promicanje zdravlja na populacijskoj razini.

Planiranje zdravstvene skrbi

Planiranje zdravstvene skrbi jedna je od mnogih temeljnih odgovornosti koje bolničko osoblje ili menadžeri moraju rješavati u svojoj ulozi zdravstvenih djelatnika. Trenutna potreba da sve zdravstvene organizacije identificiraju buduće potrebe zdravstvene zaštite na strateškoj nacionalnoj i lokalnoj razini nikada nije bila važnija u budućim planovima ulaganja. Predmet uvodi profesionalne aspekte planiranja zdravstvene skrbi u zdravstvenim ustanovama i daje jasne upute o tome kako koristiti istraživanja temeljena na dokazima za poboljšanje zdravstvenog okruženja, kako savladati upravljanje promjenama, upravljanjem zainteresiranih strana i strateškom usklađenošću s organizacijskim ciljevima u planiranju i projektiranju zdravstvenih ustanova.

Financiranje i refundacija zdravstvene zaštite

Predmet financijskog menadžmenta u zdravstvu usmjeren je na ljudske, materijalne i financijske resurse u području zdravstva. Studenti će se upoznati s osnovnim pojmovima zdravstvene zaštite, saznati o načinima financiranja i mjerenja rezultata zdravstvene zaštite ili mjeriti produktivnost i ekonomsku učinkovitost zdravstvenih usluga. Također će se upoznati s principom upravljanja troškovima i metodologijom vrednovanja medicinskih učinka. Cilj predmeta je studentima pružiti znanja koja će moći koristiti u praksi.