MBA – Financijski menadžment

Osnovne informacije

MBA studijski program fokusiran na financije i financijski menadžment uključuje studij analitike, proračuna, organizacije i nadzora – monitoring financija. Zahtijeva vještine kao što su temeljita procjena podataka, logička analiza i proaktivno donošenje odluka.

Cilj studijskog programa je pružiti studentima važne financijske vještine i znanja potrebna za dobivanje radnih mjesta u privatnoj industriji i javnom sektoru. Studij će studente upoznati s osnovama odlučivanja o ekonomskom rezultatu, s načelima upravljanja financijama te steći vrijedna znanja iz upravljačkog – menadžerskog računovodstva i upravljačkih menadžerskih financija. Program je pogodan za menadžere, poduzetnike, financijske direktore, računovođe i sve ostale kandidate koji žele steći potrebna znanja iz područja financijskog menadžmenta.

Struktura programa

Životni ciklus tvrtke ovisi o financijskom rastu i upravljanju. Naši studenti će steći znanja i vještine potrebne za uključivanje generalnog i financijskog direktora organizacije u donošenje odluka, sastavljanje proračuna i analizu projekata. Studenti su također opremljeni za izvanredne rezultate u investicijskom bankarstvu i upravljanju portfeljem dionica.

Studijski program s fokusom na financije i financijski menadžment omogućit će vam razumijevanje najvažnijih koncepata globalnog menadžmenta, strategije, financija i marketinga. Ova specijalizacija pomoći će vam da steknete stručnost koja vam je potrebna za upravljanje financijskom budućnošću tvrtki. Upravljanje i kontrola učinka će vas osposobiti za tehnike donošenja odluka, sastavljanje proračuna i tehniku kontrole troškova. Svoje poslovne odluke možete podržati objavljenim financijskim izvještajima koristeći istraživačke i analitičke vještine koje vam pruža modul Napredno poslovno izvješćivanje. Također ćete naučiti primijeniti upravljačko – menadžersko računovodstvo i metode mjerenja učinka na stvarne tvrtke. Pritom ćete stvoriti strateški i kompleksan pogled na financijsko upravljanje.

Studijski moduli

Upravljanje i kontrola učinka

 • Procjena poduzeća

 • Financijsko upravljanje tvrtkom

 • Financijski menadžment

 • Makroekonomija

Napredno poslovno izvještavanje

 • Korporativne financije

 • Mikrofinanciranje i osiguranje

Financijska ulaganja

 • Devizno tržište i devizno poslovanje

 • Financijski kriteriji učinkovitosti ulaganja

 • Financijska tržišta i institucije

 • Analiza ulaganja i upravljanje portfeljem

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program MBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program MBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa MBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za MBA studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa MBA sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij
 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Our Career Services department is ready to provide the best opportunities for students to develop their personality, skills and abilities to achieve the best career. If interested, any student can contact our department during or after graduation.

Our colleagues are not only involved in various activities that connect our study institute with major national and multinational corporations, but also build partnerships with major companies or organizations so that we can subsequently offer diverse career opportunities to our students.

The Career Services staff offers students a range of personalized information, which may include a listing of top employers, trends and process in talent recruitment, statistics on average salaries and wages, or other thought-provoking information to help graduates choose the right career path.

Predmeti programa

Procjena poduzeća

Ovaj predmet će pružiti okvir za vrednovanje i vrednovanje sekuritiziranih i nesekuritiziranih subjekata (bilo da se radi o konkretnoj imovini ili cijelim tvrtkama). To uključuje korištenje računovodstvene i financijske analize subjekta za određivanje vrijednosti. Predmet će temi pristupiti s primijenjenog stajališta, kako bi učesnici mogli isprobati metode vrednovanja u praksi. Predmet također uključuje temeljna pitanja prikupljanja kapitala, kako u smislu fiksnog prinosa, tako i u smislu dionica.

Financijsko upravljanje

Ovaj predmet je usmjeren na financijsko upravljanje. Pokazat ćemo menadžerima kako raditi s računovodstvenim i financijskim odjelima, pomoći ćemo im da shvate kako tvrtke ostvaruju svoje financijske ciljeve koristeći financijsko odlučivanje. U okviru studija će se također objasniti financijske alate i tehnike koje se mogu koristiti za pomoć tvrtkama da maksimiziraju vrijednost poboljšanjem odluka u vezi s proračunom kapitala, strukturom kapitala i upravljanjem obrtnim kapitalom. Također ćete se baviti nizom povezanih tema, uključujući transnacionalno financijsko upravljanje, upravljanje rizicima, spajanja i akvizicije.

Financijsko upravljanje tvrtkom

Ovaj predmet upoznaje studente s aktualnim financijskim konceptima i alatima za upravljanje novcem u organizacijama uključenim u lokalno i globalno gospodarstvo. Bavi se trenutnim najboljim procedurama u financijskoj analizi i planiranju kroz primjenu financijskih koncepata. To uključuje pokazatelje financijske uspješnosti, vremensku vrijednost novca, financijska tržišta i institucije, vrijednosne papire i korporativnu procjenu, trošak kapitala, rizike i prinose, dugoročno financijsko planiranje i upravljanje obrtnim kapitalom. Osim toga, tijekom studija se pojavljuju i teme vezane uz financiranje preko leasinga, hibridne vrijednosne papire i derivate, povjereničke fondove, spajanja i akvizicije te međunarodne korporativne financije.

Makroekonomija

Na ovom predmetu studenti uče principe koji se primjenjuju na gospodarski sustav u cjelini, i koriste principe i modele za opisivanje ekonomskih situacija, te predviđaju i objašnjavaju rezultate pomoću grafikona, tablica i podataka, dok ispituju pojmove kao što su ekonomska mjerenja, tržišta, makroekonomski modeli i makroekonomske politike.

Korporativne financije

Predmet opisuje teoriju i praksu korporativnih financija. Njegov je cilj pružiti konceptualnu osnovu i stvoriti okvir za poslovna ulaganja i financijske odluke poduzeća. Sadržaj će biti vrlo koristan početnicima investicijskim analitičarima, financijskim menadžerima, stručnjacima za korporativne financije i budućim financijskim direktorima. Predmet se bavi razumijevanjem glavnih financijskih odluka s kojima se suočavaju korporativni menadžeri, te što i zašto donose korporativni financijski stručnjaci. Kombinirat ćemo teoriju s praksom kako bismo u konačnici razumjeli što bi korporativni financijski stručnjaci trebali učiniti kako bi povećali vrijednost tvrtke i bogatstvo dioničara. Glavne teme uključuju vremensku vrijednost novca i kamatne stope, vrednovanje projekata i tvrtki, analizu projekata, odluke o kapitalnom proračunu, odluke o strukturi kapitala, odnos rizika i prinosa, financijsku analizu itd.

Analiza ulaganja i upravljanje portfeljem

Analiza ulaganja i upravljanje portfeljem rastuće je područje u financijama. Cilj ovog predmeta je bolje razumjeti različite koncepte / principe koji se odnose na analizu ulaganja i upravljanje portfeljem. Ovo je temeljna tema usmjerena na ulaganja i rizike. Studente upoznaje s osnovnim principima analize ulaganja, te teorijama i tehnikama upravljanja portfeljem, te pokriva glavna pitanja koja su trenutno od interesa za investitore. Plan studija
obuhvata sljedeće teme: Globalno investicijsko okruženje, teorija i praksa portfelja, vrijednosni papiri s fiksnim prihodom, analiza vrijednosnih papira, analiza derivatnih vrijednosnih papira i tržište derivata vrijednosnih papira, procjena upravljanja aktivima -imovinom, primijenjeno upravljanje portfeljem.

Financijska tržišta i institucije

Predmet je usmjeren na proučavanje osnova financijskih tržišta i financijskih instrumenata, obilježja formiranja suvremenih financijskih tržišta, praktične primjene financijskih instrumenata, vrsta financijskih institucija te njihove uloge i funkcije na financijskim tržištima. Znanja, vještine i kompetencije stečene tijekom studiranja ovog predmeta bit će od koristi stručnjacima iz područja financija i bankarstva i razmjene valuta u rješavanju različitih problema administrativne, analitičke, istraživačke, klirinške i ekonomske prirode. Ovo znanje će također biti korisno za financijske koncepte i primjenu analitičkih alata u izradi financijskih strategija.

Mikrofinanciranje i osiguranje

Cilj predmeta je upoznati studente s održivim mikrofinanciranjem u smislu principa i najboljih praksi koje danas primjenjuju svjetske institucije. Pruža sveobuhvatan pregled mikroekonomskih osnova i načina na koji se mikrofinancijske aktivnosti provode, ocjenjuju i upravljaju. Također će pomoći pojedincima da bolje razumiju procedure mikrofinanciranja. Nakon njegovog apsolviranja, studenti će moći opisati pojam i principe mikrofinanciranja, identificirati probleme koji ometaju uspjeh mikrofinanciranja u njihovoj zemlji, objasniti grupi budućih mikro i malih poslovnih subjekata važne komponente mikrofinanciranja, poput financijskih instrumenata i metodologije pružanja kredita, evaluacija i upravljanje uspješnosti i sastavljanje financijskih izvještaja, procjena stanja mikrofinanciranja u vašoj zemlji i preporučivati pozitivne pristupe siromašnim za olakšavanje pristupa financijskim uslugama.

Financijski kriteriji učinkovitosti ulaganja

Kolegij je posvećen modelima za ocjenjivanje učinkovitosti investicijskih aktivnosti. Predstavljeni modeli temelje se kako na fokusu na uspješnost ulaganja, tako i na troškove povezane s tim. Ove modele mogu koristiti i proizvodna tvrtka i tvrtka za financijske usluge (banka, osiguravajuće društvo itd.) ili državno tijelo (razina resora) ili javna uprava (vijeće). Važna komponenta predmeta je pregled tehnika proračuna koje se koriste u slučajevima organizacija kojima se upravlja proračunom. Predmet je u potrebnoj mjeri posvećen i teoriji projektnog financiranja. Uspješni polaznici predmeta raspolagat će reprezentativnom teorijskom osnovom u području procjene učinkovitosti investicijskih aktivnosti, te će to znanje moći praktično primijeniti u financijskom upravljanju projektima.

Devizno tržište i devizno poslovanje

Cilj predmeta je upoznati studente s ključnim problemima deviznih tržišta, kako u makroekonomskom smislu (tečajevi i platna bilanca, monetarna politika), tako i u smislu područja studija s obzirom na zahtjeve prakse (devizna tržišta, bankarstvo, međunarodna ulaganja). Predmet pruža informacije o platnoj bilanci, raspravlja temu ravnoteže i o odnosu prema deviznom tržištu te detaljno raspravlja o deviznom tečaju. Detaljno se ispituje devizno tržište, njegova podjela i struktura, subjekti deviznog tržišta, odnos prema deviznom tečaju.