MBA – Marketing i e-komercijala

Osnovne informacije

Današnje poslovno okruženje neprestano se razvija. Globalizacija, nove informacijske tehnologije i novi distribucijski kanali mijenjaju kako gledamo na marketing i način prodaje. Kako bismo se natjecali u globalnom okruženju, moramo dobiti pristup novim tržištima, nositi se s novim konkurentima i, što je najvažnije, pristupiti prodaji i upravljanju marketingom iz inovativnije perspektive.

Potrošači su sve zahtjevniji i imaju pristup informacijama koje im pomažu u donošenju odluka. Kako bi tvrtke zadovoljile njihove potrebe, potrebni su njima dobro obučeni profesionalci s suvremenim marketinškim obrazovanjem, sposobnošću zadovoljiti tržište koje se stalno mijenja i sposobnošću da u potpunosti iskoriste prednosti novih tehnologija.

Marketing je stoga nedvojbeno temelj uspješnog poslovanja poduzeća. To je organizacijska filozofija i skup vodećih načela za interakciju s kupcima, konkurentima, suradnicima i okolinom. Marketing uključuje planiranje i implementaciju koncepta, utvrđivanje cijena, promociju i distribuciju ideja, roba i usluga. Počinje identificiranjem i mjerenjem potreba i želja potrošača, procjenom konkurentskog okruženja, odabirom najprikladnijih ciljnih skupina kupaca te razvojem marketinške strategije i programa implementacije ponude koji bolje zadovoljava potrebe potrošača od konkurencije.

Struktura programa

U našem MBA programu iz marketinga polagat ćete važne predmete od organizacijskog upravljanja do marketinških strategija, te ćete ispitati kupovne navike, trendove i ponašanje potrošača. Glavni ciljevi ovog studijskog programa su poboljšati sposobnost apsolvenata da procijene tržišne prilike analizom kupaca, konkurenata, suradnika, konteksta te prednosti i slabosti društva, razviti učinkovite marketinške strategije za postizanje ciljeva organizacije, osmisliti program implementacije strategije kako bi se maksimizirane svoje šanse za uspjeh i komunicirati te braniti svoje preporuke i kvantitativno i kvalitativno.

Studijski program zamišljen je kao uvod u teoriju i praksu marketinga. Istražit ćete teoriju i primjenu marketinških koncepata kroz kombinaciju slučajeva, rasprava i predavanja, crpeći materijale iz raznih izvora i sredina, uključujući usluge, potrošačke proizvode i proizvode za poduzeća. Studiranje će vam biti izazov za učenje i praćenje marketinških trendova kako biste ih mogli koristiti u svojoj sadašnjoj ili budućoj marketinškoj karijeri.

Studijski moduli

Globalni marketing 21. stoljeća

 • Globalni marketing menadžmenta

 • Marketinška strategija

 • Marketinška komunikacija

 • Marketing menadžment

Upravljanje robnom markom

 • Marketing proizvoda i robne marke

 • Brendiranje

Marketing na društvenim mrežama

 • Digitalno oglašavanje

 • Marketing društvenih medija

Podrška prodaji

 • Ponašanje potrošača

 • Oglašavanje i podrška prodaje

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program MBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program MBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa MBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za MBA studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa MBA sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij
 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Marketinški menadžment

Marketing menadžment je predmet koji se bavi različitim konceptima marketinških strategija, procedura i novih tehnika koje se mijenjaju ovisno o zahtjevima i potrebama potrošača. Predmet pomaže studentima da se upoznaju s marketinškim procesom koji uključuje planiranje, određivanje cijena i promociju robe i usluga na ciljnom tržištu te se fokusira na aktivnosti kao što su promotivne tehnike, mehanizmi smanjenja troškova, kao i stvaranje i zadržavanje kupaca kroz pažljivu analizu i prognoziranje situacije na tržištu.

Globalni marketing menadžmenta

Ovaj predmet se bavi prilikama i problemima povezanim s globalnim marketingom. Procjenjuje se utjecaj kulturnog, gospodarskog, političkog i tehnološkog okruženja u različitim zemljama na marketing. Razmatrat će se odnos globalnog marketinga i globalne poslovne strategije. Razmatrat će se načini analize kupaca i konkurenata na globalnoj razini. Istražit će se strategije i taktike za razvoj svakog od četiri "P-a" na međunarodnoj i globalnoj razini, uključujući razvoj politike proizvoda, usluga i robne marke, planove oglašavanja, promocije i komunikacije, distribucijske kanale i cjenovnu politiku u globalnom kontekstu. Istražit će se pristupi odlučivanju o stupnju globalizacije i lokalizacije marketinga. Također ćemo se pozabaviti ključnim aspektima marketinga na globalnoj razini i u svakoj od najvećih svjetskih regija.

Marketinška komunikacija

Marketinška komunikacija ključni je aspekt cjelokupne marketinške misije tvrtke i važan čimbenik koji određuje njezin uspjeh na tržištu. Cilj marketinške komunikacije je prenijeti značenja ciljnoj skupini i tako izgraditi jak brend. Ovaj predmet studentima pruža priliku analizirati, dizajnirati i evaluirati različite komunikacijske i promotivne odluke. Konkretne teme uključuju osnovne odluke marketinške komunikacije, kreativni sažetak, pisanje poruka/kopija, komunikacijske strategije i medijske strategije. Kako bi se istražila ova pitanja, ovaj predmet pruži relevantne i aktualne teorije, koncepte, tehnike i modele u području marketinške komunikacije i promocije.

Marketinška strategija

Glavni cilj predmeta je pružiti vam vještine i znanja koja su vam potrebna za razumijevanje i funkcioniranje u području marketinga. Naglasak je stavljen na teme marketinškog okruženja, ponašanja potrošača, segmentacije tržišta, ciljanja, pozicioniranja, proizvoda, usluga, cijena, lokacija, promocije, oglašavanja i strateškog marketinga integriranog s temama etike i društvene odgovornosti u vezi s marketingom. Sve će to biti integrirano s konceptima digitalnog marketinga, što će vam omogućiti da se usredotočite na stalni proces marketinške promjene i obnove marketinga. Jedan od ciljeva je prodati se, počevši od dobrih prezentacijskih vještina i dubljeg razumijevanja kako pravilno nositi se s emocijama u različitim situacijama.

Marketing proizvoda i robne marke

Cilj predmeta je usredotočiti se na ključne teme upravljanja brendom i proizvodom, što će pomoći sadašnjim i budućim marketinškim menadžerima u njihovoj sposobnosti donošenja strateških odluka. Teme su odabrane na temelju odgovornosti marketinških menadžera, najnovijih trendova u industrijskoj grani i akademskog istraživanja. Studij se nadovezuje na postojeće modele komunikacije i ponašanja potrošača kako bi istražila mnoga pitanja s kojima se suočava moderni brand menadžer. Glavne teme uključuju: ocjenjivanje robne marke, brendove i njihov odnos s potrošačima, kako stvoriti kapital marke i alate potrebne za upravljanje kapitalom tijekom vremena.

Brendiranje

Cilj predmeta je osposobiti studente znanjem i vještinama koje će im omogućiti razumijevanje i analizu upravljanja brendom i brendiranja iz perspektive tvrtki i potrošača. Taj će se cilj postići pažljivom analizom ključnih pojmova vezanih uz ovu temu: korporativna perspektiva; razvoj brenda i arhitektura brenda; definicija i uloga marketing miksa; integracija marketinške komunikacije i upravljanja brendom; percepcija potrošačke marke; itd.

Ponašanje potrošača

Predmet se fokusira na razumijevanje i predviđanje ponašanja potrošača kroz integraciju teorija iz psihologije, sociologije, antropologije i ekonomije. Naglasak će biti stavljen na to kako ponašanje oblikuju unutarnji i vanjski utjecaji. Donošenje odluka potrošača često je složeno i daleko od racionalnog. Obrađene teme uključuju važnost ponašanja i istraživanja potrošača, unutarnje utjecaje kao što su motivacija i angažman, osobnost, samopoimanje, stil života, percepcija, učenje, oblikovanje i promjena stavova i komunikacije, vanjski utjecaji kao što su kultura, supkultura, društvena – socijalna klasa, referentne grupe i obitelji te širenje inovacija i donošenje odluka potrošača.

Oglašavanje i podrška prodaje

Predmet se bavi elementima oglašavanja i promocije prodaje u poslovnom okruženju. Teme uključuju reklamne pozive i promicanje prodaje, odabir medija, korištenje oglašavanja i promocije prodaje kao marketinškog alata i načine testiranja učinkovitosti. Nakon što ga apsolviraju, studenti bi trebali biti sposobni razumjeti ove koncepte posredstvom njihove primjene i moći će objasniti korištenje oglašavanja i promocije prodaje kao marketinškog alata, opisati reklamne i promotivne pozive, objasniti odgovarajući odabir medija i raspravljati o načinima testiranja učinkovitosti oglašavanja i promocije prodaje.

Marketing društvenih medija

Važnost strateške prisutnosti na društvenim mrežama za moderno poslovanje ne može se podcijeniti. Društveni mediji evoluirali su da služe kao ljepilo koje povezuje i poboljšava strategiju digitalnog marketinga i cjelokupno iskustvo robne marke za potrošače, od stvaranja točke izravnog kontakta s potrošačima preko pružanja informacija o ponašanju pri kupnji do povećanja SEO rangiranja. Ovaj predmet će vas naučiti raditi s različitim platformama društvenih medija i njihovim alatima i tehnikama, a ima za cilj učiniti vas iskusnim marketerom na društvenim mrežama koristeći učinkovite i dokazane metodologije. Nakon uspješnog apsolviranja, sposobni ste formulirati marketinšku strategiju na društvenim mrežama koja odgovara vašim potrebama, provoditi učinkovite marketinške kampanje na društvenim mrežama, utjecati na svijest o svome brendu kroz više kanala društvenih medija te izgraditi odnose s ciljnom grupom i podržavati njihovu uključenost.

Digitalno oglašavanje

Ovaj predmet je sastavljen kao uvod u svijet digitalnog i online oglašavanja. Pokriti ćemo sve različite vrste digitalnih oglasnih jedinica, partnere za oglašavanje, procese, kupnju i druge informacije. Idealan je za sve koji su zainteresirani za oglašavanje svog poslovanja na Internetu, traže posao u digitalnom medijskom planiranju, pitaju se kako veliki brendovi odlučuju postaviti oglas na Internet, studente fokusirane na marketing i oglašavanje ili one koje općenito zanima kako oglasi koje vidite na Internetu se kreiraju i poslužuju.