Predavački tim

EIFM

Predavački tim

Na ovoj stranici pronaći ćete predavače s Europskog instituta za financije i menadžment.

Philippe Albert
Od godine 1985. do godine 1997. Philippe je radio u poreznoj upravi kao (asistent) poreznog inspektora poreza od prihoda pravnih osoba. Doktorirao je 1995. godine, i od 1997. godine direktor je društva Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs koje se bavi poreznim savjetništvom.
Kerstin Alfes
Ima 20 godina iskustva u području obrazovanja rukovodstva, savjetovanja i europskih projekata. Dobila je nagradu za izvanrednu nastavu i istraživanje te nagradu za inovaciju u upravljanju ljudskim potencijalima za svoju neprofitnu inicijativu protiv nezaposlenosti apsolvenata - diplomiranih studenata.
Fabio Ancarani
Apsolvirao je međunarodni nastavni program (na Stockholm School of Economics). Radio je kao stručni asistent i docent na Sveučilištu Bocconi. Predaje na tečajevima marketinškog menadžmenta, strateškog marketinga, upravljanja cijenama i vrijednosti za kupce te marketinške metrike i performanse. Njegovo istraživanje prvenstveno je usmjereno na strateški marketing, analizu i mjerenje vrijednosti za kupca, određivanje cijena i upravljanje vrijednošću.
Martin Artz
Je docent za upravljačko računovodstvo i kontrolu. Njegovo istraživanje bavi se temama kao što su postavljanje ciljeva i proračun, mjerenje učinka i poticaji, kao i organizacijski dizajn, posebno u organizacijama usmjerenim na kupca. Objavio je članke u glavnim znanstvenim časopisima kao što su Accounting, Organizations and Society, Journal of Marketing i Journal of Marketing Research. Za svoju disertaciju o menadžerskoj kontroli u marketingu i prodaji dobio je nagradu Péter Horváth za menadžerstvo u računovodstvu.
Selin Atalay
Radila je kao docentkinja marketinga na HEC Paris i stručni asistent na Sveučilištu Bilkent. Doktorirala je marketing na Penn State University. Njezini su znanstveni interesi prvenstveno usmjereni na procese donošenja odluka potrošača. Najviše je zanima utjecaj afekta na odluke potrošača, kao i vizualna pažnja, plasiranje na police maloprodaje, samodarivanje i socijalna isključenost.
Carlo d'Augusta
Apsolvirao je studij računovodstva, gdje usmjerava sve svoje profesionalne interese. Njegovo istraživanje bavi se financijskim izvještavanjem. Posebno se interesira kako karakteristike financijskih informacija utječu na tržišta kapitala i reakcije ulagača na financijske objave, kao i na to kako različite vrste objavljivanja informacija mogu uzajamno komunicirati s korisnicima informacija.
Kostas Axarloglou
Bavi se istraživanjem i savjetovanjem u području međunarodne trgovine (izravna strana ulaganja), strategije (teorija opcija) i određivanja cijena. Njegovo istraživanje objavljeno je u vodećim časopisima o menadžmentu i ekonomiji kao što su Management Science, Journal of Business, Journal of the European Economic Association, World Economy i Managerial and Decision Economics. Dobio je nekoliko grantova za istraživanja, i također je sudjelovao na brojnim međunarodnim konferencijama.
Emanuele Bajo
Emanuele Bajo je profesor financija i ujedno direktor magistarskog studija u području financija i fintech - a. Prethodno je radio na Sveučilištu Johns Hopkins, Državnom sveučilištu San Diego, gostujući istraživač na Boston Collegeu i gostujući profesor na Sveučilištu Queensland. Njegovi znanstveni interesi i glavne publikacije odnose se prvenstveno na IPO, financiranje kućanstava i upravljanje financijskim rizicima.
Diederich Bakker
Završio je poslovnu administraciju, smjer međunarodni menadžment, te doktorirao marketing. Njegovo profesionalno iskustvo leži u marketinškoj komunikaciji i istraživanju tržišta. Radio je u SAD-u, Australiji, Njemačkoj, Francuskoj i Nizozemskoj. Njegovi osobni istraživački interesi usmjereni su na međunarodnu trgovinu, mala i srednja poduzeća, strategije ulaska na tržište, brendiranje privatnih robnih marki i strategije azijskog brendiranja.
Michal Bauer
Doktorand je ekonomije. Trenutno se njegove aktivnosti fokusiraju na gospodarski razvoj siromašnih zemalja, individualno odlučivanje i eksperimentalnu ekonomiju. Objavljuju svoje članke u časopisima, na primjer, European Economic Review, Nature Human Behavior ili Economic Journale.
Bart Berden
2004. godine postaje član izvršnog odbora bolnice St. Elizabete u Tilburgu. Liječnik je i stručnjak za poslovno vođenje poduzeća, a u zdravstvu radi dvadeset godina, uključujući sedam godina kao direktor. Kao liječnik radio je u prvoj liniji g.p. skrbi i kao ravnatelj Medicinskog centra Sveučilišta St. Radboud. Profesor Berden je 2010. godine proglašen Influencerom godine od strane Healthcare Strategy Platforma zbog njegovih inovacija u bolničkoj politici. Član je (predsjednik) nekoliko upravnih odbora organizacija za njegu.
Tobias Berg
Radi u području financijskog posredovanja i korporativnih financija te se fokusira na upravljanje rizicima, regulaciju banaka i stvarni utjecaj financijskog posredovanja. Svoja istraživanja objavio je u vodećim međunarodnim časopisima kao što su Journal of Finance, Review of Financial Studies ili Journal of Financial and Quantitative Analysis, te je predavao na konferencijama kao što su AFA, WFA i EFA
Jérémie Bertrand
Diplomirao je bakalarski studij elektrotehniku i informatiku na Nacionalnom tehničkom sveučilištu u Ateni te magistrirao sustave upravljanja i doktorirao kvantitativne financije na Imperial College u Londonu. Ima velika radna iskustva u kompanijama Natwest Markets i Royal Bank of Scotland u Londonu, gdje je obnašao visoke pozicije u području trgovanja, upravljanja rizicima, financijskog inženjeringa, strukturiranja i alternativnih ulaganja. Njegovi glavni istraživački interesi su derivati, kreditni rizik i vrednovanje aktiva - imovine, uključujući dinamičke strategije trgovanja.
Albert Bifet
Njegov glavni istraživački interes je učenje iz strujanja podataka. Počeo je svoju praksu u društvu Huawei - u, a zatim je radio u društvima Yahoou! Research, Sveučilište Waikato i UPC BarcelonaTech. Autor je Adaptive Stream Mining i Pattern Learning and Mining from Evolving Data Streams.
Olof Bik
Olof se bavi istraživanjem ponašanja u području audita - revizije, odnosno proučavanjem profesionalnog ponašanja revizora i njegovih determinanti, s naglaskom na osobne, institucionalne i kulturološke čimbenike u odnosu na osiguranje kvalitete revizije u lancu opskrbe korporativnog izvješćivanja i provjere. S obzirom na to da se revizija u velikoj mjeri odnosi na profesionalno ponašanje revizora koji stvarno izvršava revizije i čimbenike koji utječu na to ponašanje, ponašanje revizora određuje kvalitetu revizije – a u konačnici i kvalitetu poslovnih informacija na kojima tržišta kapitala, učesnici i društvo u cjelini temelje svoje poslovne odluke.
Koen De Bock
Studirao je marketinšku analizu u Gentu, nakon čega je uslijedio studij primijenjene ekonomije koji je završio s doktoratom. Sudjelovao je u nekoliko studija koje su se bavile ciljanim marketingom u odnosu na ponašanje potrošača. Trenutno radi kao stručni konzultant na nekoliko sveučilišta u Francuskoj.
Camilla van den Boom
Ima više od 20 godina iskustva u kreiranju strategija, njihovoj implementaciji i organizacijskom (re) dizajnu u velikim i srednje velikim tvrtkama. Camilla je radila kao savjetnica za menadžment za Accenture, Andersen i Deloitte, pomažući klijentima definirati poslovne strategije, inovativne poslovne modele i agilne organizacije. Ona vodi tvrtku za strateško savjetovanje sturrm, koja pomaže klijentima u kreiranju poslovnih strategija i agilnih organizacija koje su otporne na budućnost provodeći istraživanje o budućnosti.
Jean-Philippe Bouilloud
Doktorand je sociologije, i trenutno također profesor na katedri za strategiju, organizacijsko ponašanje i ljudske potencijale na Sveučilištu u Parizu. Također je habilitiran za istraživački menadžment (HDR), te je nekoliko godina radio u bankarstvu i savjetovanju. Njegovo područje stručnosti i značajne publikacije odnose se na sociologiju znanstvenih spoznaja i sociologiju novca. Detaljno se bavi vezama između osobnog života i intelektualne produkcije društvenih – socijalnih znanstvenika.
Ries Breijer
Doktorand je u Centru za korporativno izvještavanje, financije i poreze. Nakon završenog preduniverzitetskog studija počeo je raditi u računovodstvenoj firmi i završio daljinski (preddiplomski - bakalarski i magistarski) studij računovodstva u Nyenrodeu. Uz doktorsko istraživanje iz nefinancijskog i financijskog izvještavanja, izvodi magistarske radove i sudjeluje u magistarskim kolegijima iz računovodstva.
Gerrit van Bruggen
Glavni znanstveni interes su mu pitanja strateškog marketinga i utjecaja informacijske tehnologije i informacijskih sustava na marketinšku strategiju i donošenje odluka. Njegovo istraživanje objavljeno je u vodećim znanstvenim časopisima u tom području, kao što su Marketing Science, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Management Science, MIS Quarterly, Information Systems Research i Interfaces. Redovito govori na međunarodnim konferencijama o menadžmentu i iskusan je edukator – pedagog na razini izvršne vlasti.
Frantisek Cech
Je nositelj naziva – titule Doktorand za područje ekonomiju, i tijekom studija posjetio je i Sveučilište Berkeley u Kaliforniji. Njegovo istraživanje prvenstveno je usmjereno na vrednovanje aktiva - imovine, financijsku ekonometriju i analizu financijskih tržišta.
Gilles Certhoux
Stručnjak za digitalni marketing, komunikacijski i bihevioralni marketing. Svoju praksu usmjerava na specifično ponašanje potrošača u određenim ekonomskim fazama i na analizu tržišnog marketinga. Svoje dugogodišnje iskustvo stekao je u jednoj od najvećih multinacionalnih korporacija kao direktor marketinga, i od 2018. godine je profesor na Sveučilištu u Limogesu.
Jean-Marc Charlot
Stručnjak za informacijsku tehnologiju i softverska rješenja. Doktorirao je na Sveučilištu u Kanadi, a svoju karijeru i profesionalno znanje razvija u tvrtkama poput Microsofta, IBM-a ili Hewlett-Packarda od 2001. godine.
Claire Champenois
Diplomirala je na postdiplomskom - postgradualnom studiju modni poslovni menadžment. Ima veliko iskustvo u razvoju brendova ne samo na lokalnom, već i međunarodnom planu. Počela je kao voditeljica manjih projekata, a trenutno radi kao voditeljica cijele međunarodne grupe brendova, a odgovorna je za cijeli segment luksuznih vina dostupnih na francuskom tržištu.
Özlem Bedre-Defolie
Özlem se bavi primijenjenom mikroekonomskom teorijom i industrijskom organizacijom. Bavi se ekonomijom multilateralnih platformi, multi - proizvodnim tvrtkama i vertikalnim sporazumima, s naglaskom na antimonopolska i regulatorna pitanja. Njezino istraživanje objavljeno je u vodećim časopisima iz ekonomije, marketinga i industrijske organizacije.
Alexia Delfino
Apsolvirala je studij psihologije, objavljivala u znanstvenim časopisima kao što su Journal of Applied Psychology, Human Relations, European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Occupational Health itd. Izdala je četiri knjige i urednica je niza studije slučaja u području ljudskih resursa, čiji je cilj premostiti jaz između sfere akademske zajednice i industrije.
Konstantinos Drakos
Diplomirao je bakalarski studij - matematiku na Sveučilištu u Ateni, magistrirao statistiku i operativna istraživanja na Sveučilištu Essex u Ujedinjenom Kraljevstvu i doktorirao znanost upravljanja na AUEB-u. Njegovi znanstveni interesi uključuju znanost upravljanja i metode istraživanja operacija u logističkom planiranju, logistiki u hitnim slučajevima, prijevozu opasnih materijala, upravljanju zračnim prometom i fleksibilni transportni sustavi.
Birgit Dulski
U sadašnjem vremenu radi kao istraživačica, a njezino istraživanje usmjereno je na povećanje održivosti postojećih kvartova i na kulturno poduzetništvo u povijesnim zgradama. Studirala je arhitekturu u Njemačkoj i Nizozemskoj, a svoj istraživački rad kombinira s radom konzultanta na NIBE (Nizozemski institut za biologiju i ekologiju zgrada).
Frank Ecker
Diplomirao je kao bakalar financije na Berufsakademie Mannheimu, nositelj je titula M.B.A. i Ph.D. na Sveučilištu u Trieru. Prije postgradualnog - postdiplomskog studija radio je za Deutsche Bank AG i DGZ Dekabank Luxembourg S.A. Prije nego što se pridružio Frankfurtskoj školi, Frank Ecker je radio kao stručni asistent na Poslovnoj školi Fuqua na Sveučilištu Duke.
Deniz Erdemlioglu
On je menadžer C-Level Executive koji radi u financijama i tehnologiji od 1991. godine. Ima iskustvo u razvoju, rastu i širenju tvrtki, blisko je surađivao s nekim legendama za financije i tehnologije u Grčkoj. Vodio je rast tri različitih tvrtki za upravljanje aktivima - imovinom koja su premašila 100 milijuna euro u upravljanju imovinom, što je rijedak rekord. U tehnologiji se usredotočuje na njihovu kombinaciju s financijama, strategijom, spajanjima i akvizicijama, izgradnjom timova i organizacijskom snagom.
Adam Gersl
Doktorirao je upravljanje rizicima i magistrirao bankarstvo i financijski menadžment. U prošlosti je radio kao znanstveni i postdoktorandski suradnik u akademskoj zajednici te kao financijski analitičar u industriji. Njegovo istraživanje objavljeno je u visoko ocijenjenim časopisima iz područja financija i pomorske ekonomije. Njegova glavna područja istraživanja uključuju mjerenje tržišnog rizika, mikrostrukturu tržišta derivata, ekonomiju pomorskog prometa i financiranje razvijajućih tržišta. Predavao je na razini poslijediplomskih i preddiplomskih niz tečajeva iz financija.
Lucia Gibilaro
Diplomirala je bakalarski studij i magistrirala poslovni inženjering te doktorirala primijenjenu ekonomiju. Trenutno koordinira i predaje dva tečaja menadžmenta i članica je globalne PPRN mreže. Radila je kao menadžerka projekata na nekoliko istraživačkih i konzultantskih projekata koji zahtijevaju multidisciplinarni (integracija tehničkih, ekonomskih i ekoloških kriterija) pristup.
Michał Grajek
Uz nastavu i akademsko istraživanje, radio je kao znanstveni konzultant za E.CA Economics u Berlinu, gdje je pružio stručnost u primijenjenoj ekonometriji za konzultantske i istraživačke projekte koji se bave pitanjima politike tržišnog natjecanja. Od siječnja 2013. godine do prosinca 2016. godine također je bio direktor istraživanja. Trenutno predaje MBA, EMBA i MIM tečajeve usmjerene na mikroekonomiju i globalnu ekonomiju, te poslovnu ekonomiju.
Enkelejda Havari
Doktorirala je statistiku i menadžersku ekonomiju. Predavala je na mnogim sveučilištima u Grčkoj, Španjolskoj i Francuskoj. Bavi se istraživanjima u području vrednovanja dionica, obveznica i derivata, financijske matematike, računalnih financija, financijske ekonometrije i korporativnog financijskog upravljanja.
Zuzana Havrankova
Je nositelj naziva – titule Doktorand za područje organizacijsko ponašanje, magistarske titule u području upravljanja ljudskim potencijalima i prvostepene titule bakalara u području poslovne administracije. Njezini znanstveni interesi usmjereni su na zapošljavanje i selekciju zaposlenih i te traženje posla, kao i korištenje gamifikacije u odabiru zaposlenika.
Nikolaos Karampinis
Doktorirao je računovodstvo i magistrirao poslovnu administraciju. Njegovi istraživački i pedagoški interesi usmjereni su na porezno računovodstvo, međunarodne standarde financijskog izvještavanja i korištenje upravljačkog računovodstva u strateške svrhe. Svoja istraživanja objavio je u raznim znanstvenim časopisima i prezentirao na međunarodnim konferencijama.
Kristiaan Kerstens
Profesor je financija na katedri za računovodstvo i financije i član Upravnog vijeća Komisije za tržište kapitala. Doktorirao je financije i magistrirao korporativne financije na Sveučilištu Brunel (Velika Britanija). Obavljao je akademske pozicije kao predavač na Sveučilištu Durham i Poslovnoj školi Sveučilišta Middlesex. Njegovi znanstveni interesi odnose se na procjenu aktiva - imovine i ponašanje investitora. Objavio je više od 40 članaka u recenziranim akademskim časopisima.
Konstantin Korotov
Konstantin je uključen u istraživanje područja razvoja rukovodilaca, coaching rukovodilaca, karijere i edukacije - obrazovanje rukovodećih. Autor je, koautor i suurednik sedam knjiga i mnogih akademskih i praktičnih članaka, poslovnih slučajeva i poglavlja o razvoju vodstva i coachingu rukovodilaca. Dobitnik je više nagrada za svoje studije slučaja, članke i izvanredne pedagoške rezultate.
Ana Lehmann
Gostujuća je profesorica na nekoliko inozemnih sveučilišta i članica odbora Europske akademije za međunarodnu trgovinu, čija je bila predsjednica. Nositeljica titule Magistra i Doktoranda, post-doktorandica specijalizirana za internacionalizaciju i izravna strana ulaganja. Autorica je niza predavanja na važnim skupovima, glavna urednica (strategija i međunarodni menadžment) međunarodnih znanstvenih publikacija te autorica desetaka članaka i znanstvenih knjiga na međunarodnoj razini. U posljednja dva desetljeća radila je kao konzultant vodećim međunarodnim institucijama (OECD, UNCTAD), državnim tijelima, drugim organizacijama i tvrtkama.
Charalampos Mainemelis
Od 2001. do 2009. godine radio je kao stručni asistent na London Business School. Njegovo istraživanje usredotočeno je na kreativnost i njezin odnos s vodstvom, učenjem, igrom, vremenom i devijacijom. Njegovo je istraživanje naširoko publicirano u popularnom tisku, uključujući Financial Times, Sunday Times, Forbes i Kathimerini. Nositelj je Academy of Management Review - Akademije menadžmenta.
Ana Marques
Studirala je ekonomiju i započela svoju profesionalnu karijeru u području marketinga društva Procter & Gamble-u. Trenutno je izvršna direktorica društva NOS SGPS-a. Prethodno je radila kao direktorica marketinga i prodaje poslovne jedinice za mobilne osobe. Tijekom svog mandata bila je direktorica za brend i komunikaciju te direktorica poslovne jedinice podataka.
Gianluca Mattarocci
Postao je docent za bankarstvo i korporativne financije. Trenutno je direktor magistarskog studija financija. Također je objavio nekoliko članaka i knjiga o upravljanju aktivima, korporativnim financijama, upravljanju kreditnim rizikom i nekretninama.
Paolo Mazza
Diplomirao je kao bakalar poslovnu administraciju, nositelj je titule MBA i doktorirao računovodstvo na istom sveučilištu te ima veliko iskustvo u podučavanju upravljačkog - menedžerskog računovodstva, financijskog računovodstva i računovodstvenih informacijskih sustava na prvostepenoj, poslijediplomskoj i stručnoj razini. Njegovi znanstveni interesi usmjereni su na intelektualni kapital i menadžersko - upravljačko računovodstvo, te na odnos nematerijalne imovine prema strukturi troškova, poslovnim rezultatima i tržišnom vrednovanju.
Ana Mendes
Apsolvirala je studij marketinga na IADE, poslijediplomski – postgradualni studij digitalnog marketinga (IPAM) i marketing odnosa (ISCTE) i pravo (Katoličko sveučilište u Lisabonu). Specijalizirala se za Facebook marketing u SAD-u i Velikoj Britaniji. Deset godina radila je na području maloprodajnog marketinga u renomiranim multinacionalnim tvrtkama. Već 7 godina radi kao konzultant tvrtke u području strategije prisutnosti na društvenim mrežama.
Maximilian A. Müller
Kao docent računovodstva nastoji pomagati studentima i menadžerima da povećaju svoju financijsku pismenost. Radio je na fakultetu WHU - Otto Beisheim School of Management i kao gostujući istraživač na Sveučilištu Chicago Booth School of Business. Objavio je nekoliko znanstvenih radova u vodećim financijskim i računovodstvenim časopisima s fokusom na otkrivanje (regulaciju) i oporezivanje tržišta kapitala, a svoju stručnost rado pridonosi praksi, kao što je savjetovanje društva za kvantitativno upravljanje aktivima – imovinom.
Angeliki Papachroni
Studirala je poslovnu administraciju i menadžment, a odmalena je bilo jasno da ima strast za marketingom, na koji se usmjerila na poslijediplomskom i magistarskom studiju. Nakon više od deset godina iskustva i specijalizacije u strategiji i programima vjernosti, sretna je što i dalje svakodnevno uživa u svom poslu.
Felix Reimann
Prije svoje akademske karijere radio je kao konzultant u frankfurtskoj podružnici društva McKinsey & Company 2004.-2009. Redovito sudjeluje u obrazovnim, konzultantskim i istraživačkim projektima s velikim korporacijama. Također je član industrijske radne skupine koja okuplja vodeće strategije tvrtki kao što su Bosch, BP, Daimler, Deutsche Telekom i Siemens kako bi razgovarali o najnovijim poslovnim trendovima i izazovima.
Hajo Reijers
Profesor je poslovne informatike. Osvojio je naziv Doktor u području informatike, titulu M.Sc. u području informatike i titulu M.Sc. u području tehnologija i društvo (cum laude). Doktorsku disertaciju napisao dok je radio kao menadžer u društvu Deloitteu. Kao konzultant, sudjelovao je u raznim projektima reinženjeringa i implementaciji sustava tijeka rada - workflow, posebno za vladine agencije i organizacije koje nude financijske usluge. Posljednjih godina također je vodio istraživačku i razvojnu grupu za upravljanje poslovnim procesima u društvu Lexmark.
Margot Schumacher
Margot ima snažnu strast prema ljudima, vodstvu i organizacijskom razvoju te pomaže vrhunskim timovima i upravnim odborima da se poboljšaju. Njezino globalno iskustvo daje joj duboko razumijevanje različitih kulturnih okruženja i interkulturalnih izazova. Trenutačno je asistentica za razvoj izvršne vlasti i iskusna trenerica - coach koja pomaže rukovoditeljima u profesionalnom i osobnom rastu u međunarodnom okruženju.
Martin Smits
Doktorirao je medicinu i magistrirao informacijski menadžment i upravljačke informacijske sustave. U sadašnje vrijeme je docent informacijskih sustava i menadžmenta te samostalni konzultant za upravljanje informacijama i poslovnim procesima.
Abílio Sousa
Završio je ekonomiju na Institutu za ekonomiju i menadžment i do 2012. godine radio u središnjim službama porezne uprave i carinarnice kao voditelj odjela za obračun prihoda pravnih osoba. U sadašnjem vremenu radi kao predavač i poslovni savjetnik. Predavač je u nekoliko institucija, vodi i koordinira cjelokupnu znanstveno-pedagošku komponentu odgojno-obrazovnog djelovanja te je autor niza stručnih članaka o porezima i priručnika za obuku.
Sarka Zapletalova
Doktorandica je ekonomije. Njezini znanstveni interesi uključuju međunarodnu mobilnost čimbenika proizvodnje; optimalna trgovinska politika s promjenjivim ponudama faktora proizvodnje i raznim oblicima trgovinskih ograničenja; reforme neizravnog poreza; trgovinska politika i politika oporezivanja proizvodnih faktora s javnim dobrima i javnim inputima; preferencijalni trgovinski sporazumi; strana pomoć i enviromentalna pitanja okoliša u međunarodnoj trgovini.