MBA – Menadžment

Osnovne informacije

Ako želite produbiti svoje obrazovanje i povećati svoje šanse da dobijete odličan posao bilo gdje u svijetu, studiranje MBA je odličan izbor za vas.

Studijski program usmjeren je na temeljni menadžment zahvaljujući kojem ćete biti nakon njegovog apsolviranja spremni za upravljanje tvrtkom i implementaciju različitih poslovnih strategija. Između ostalog, imat ćete i osnove financijskog menadžmenta, logistike, upravljanja lancem opskrbe ili ćete moći obavljati razne operacije vezane uz upravljanje tvrtkom ili većim timom.

Osim teorijskih znanja i praktičnih primjera iz područja menadžmenta, dobit ćete i osnovni uvid u poslovne pregovore, brendiranje, stratešku analizu ili marketing, jer su to područja koja su ključna za upravljanje tvrtkom i stoga je dobro da se barem na njih djelomično usredotočite.

Tijekom studija ne samo da ćete razvijati svoja znanja i vještine u upravljanju i poslovanju, već i elemente osobnosti te različite kadrovske strategije koje će vam omogućiti bolje vođenje većeg ili manjeg tima unutar tvrtke. Tako ćete također steći osnove poslovne komunikacije i pregovaranja, menadžersku psihologiju, komunikacijske vještine i soft skills.

Struktura programa

Apsolviranjem studijskog programa menadžmenta i vodstva društva naučit ćete se motivirati i razvijati radnu snagu, identificirati tržišne prilike i izazove, spriječiti i rješavati probleme, održati fiskalnu odgovornost i stvoriti kulturu dostojanstva, poštovanja i etičkog ponašanja na radnom mjestu.

Na ovom studijskom programu dobit ćete uvid u stilove upravljanja i vođenja. Program je osmišljen s fleksibilnošću, znanjem i stvarnim iskustvom koje je suvremenim rukovoditeljima potrebno za napredovanje u karijeri.

Pojedinačni predmeti usredotočuju se na osnove strategija i pitanja vezana za globalno poslovanje te na razumijevanje uloge stručnjaka za ljudske resurse kao ključnih aktera u organizaciji. Cilj je pripremiti pojedince za rukovodeće – menadžerske pozicije u poslovnim, državnim i neprofitnim subjektima. Ova specijalizacija razvija široke vještine upravljanja višenamjenskim timovima, upravljanja projektima, primjene tehnologija i razvoja novih produkata i usluga te se usredotočuje na upravljanje raznolikom radnom snagom i konkurenciju u multikulturalnom globalnom okruženju

Studijski moduli

Osnove menadžmenta

 • Korporativno upravljanje

 • Strateško upravljanje

 • Financijsko upravljanje

 • Marketinški menadžment

 • Upravljanje ljudskim resursima

Osobni razvoj

 • Vođenje i upravljanje timom

 • Održivi razvoj

Vodstvo i upravljanje

 • Upravljanje projektima

 • Upravljanje rizicima

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program MBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program MBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa MBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za MBA studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa MBA sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij
 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Menadžment i upravljanje tvrtkom

Predmet se bavi osnovama teorije i prakse upravljanja te temeljnim načelima i praksama poslovanja i organizacija u domaćem i međunarodnom kontekstu. Steći ćete opsežna znanja i iskustva u osmišljavanju i provedbi strategije na različitim razinama korporativnih organizacija i drugih vrsta organizacija, kao što su javne, neprofitne i zadrugarske. Specijalizirane mogućnosti pružaju pregled složenih i promjenjivih odnosa između poslovnih korporacija, njihovih zainteresiranim stranama i tvrtki u kojima djeluju.

Strateško upravljanje

Predmet strateški menadžment – upravljanje upoznaje studente s ključnim konceptima, alatima i principima formuliranja strategije i analize konkurencije. Bavi se upravljačkim odlukama i aktivnostima koje utječu na uspješnost i opstanak poslovnih poduzeća. Usredotočuje se na informacije, analize, organizacijske procese i vještine te poslovnu prosudbu koju menadžeri moraju koristiti za dizajniranje strategija, pozicioniranje svog poduzeća, definiranje granica tvrtke i maksimiziranje dugoročne dobiti u uvjetima neizvjesnosti i konkurencije. U okviru studiranja predmet kombinira i razvija sve ideje, koncepte i teorije iz drugih predmeta, kao što su računovodstvo, ekonomija, financije, marketing, organizacijsko ponašanje i statistika.

Vođenje i upravljanje timom

Liderstvo i timski rad imaju izravan utjecaj na sposobnost organizacije da ispuni svoju misiju. Vodstvo je potrebno kako bi se osiguralo da svi u timu idu u istom smjeru i slijede isti cilj. Ovaj predmet uvodi, objašnjava i ispituje kako ljudi rade zajedno kako bi razumjeli probleme i prilike te zajedno došli do, razvili i implementirali rješenja. Studentima pruža znanje o sebi i drugima te o tome kako učinkovito raditi zajedno. Na kraju tečaja studenti će steći osnovna znanja i vještine o tome kako razumjeti sebe i druge, kako raditi u timu te kako stvarati, razvijati i voditi timove.

Održivi razvoj

Obrazovanje o održivom razvoju proces je koji studente osposobljava za znanje i razumijevanje, vještine i kvalitete potrebne za rad i život na način koji osigurava ekološku, socijalnu i gospodarsku dobrobit danas i budućim generacijama. U ovom predmetu upoznat ćemo se s poviješću održivog razvoja koja se oslanja na literaturu iz područja geografije, sociologije, inženjerstva, psihologije, ekonomije i prirodnih znanosti. Ispitat ćemo kritiku održivog razvoja i natjerati se da razmislimo je li to moguće. Ispitat ćemo kritiku održivog razvoja i natjerati se da razmišljamo, je li to moguće, praktično ili čak korisno u "stvarnom svijetu". Ispitat ćemo nekoliko ključnih izazova, koristeći održivi razvoj kao optiku ili okvir. Konačno, a prije svega kreativno, pokušat ćemo interpretirati održivi razvoj u svijetu rastuće nejednakosti.

Financijsko upravljanje

Ovaj predmet je usmjeren na financijsko upravljanje. Pokazat ćemo menadžerima kako raditi s računovodstvenim i financijskim odjelima, pomoći ćemo im da shvate kako tvrtke ostvaruju svoje financijske ciljeve koristeći financijsko odlučivanje. U okviru studija će se također objasniti financijske alate i tehnike koje se mogu koristiti za pomoć tvrtkama da maksimiziraju vrijednost poboljšanjem odluka u vezi s proračunom kapitala, strukturom kapitala i upravljanjem obrtnim kapitalom. Također ćete se baviti nizom povezanih tema, uključujući transnacionalno financijsko upravljanje, upravljanje rizicima, spajanja i akvizicije.

Marketinški menadžment

Marketing menadžment je predmet koji se bavi različitim konceptima marketinških strategija, procedura i novih tehnika koje se mijenjaju ovisno o zahtjevima i potrebama potrošača. Predmet pomaže studentima da se upoznaju s marketinškim procesom koji uključuje planiranje, određivanje cijena i promociju robe i usluga na ciljnom tržištu te se fokusira na aktivnosti kao što su promotivne tehnike, mehanizmi smanjenja troškova, kao i stvaranje i zadržavanje kupaca kroz pažljivu analizu i prognoziranje situacije na tržištu.

Upravljanje ljudskim resursima

Ovaj predmet - tečaj ne pokriva samo teorije, već i omogućuje studentima da vježbaju postupke zapošljavanja. Usredotočuje se prvenstveno na administrativne usluge, upravljanje osobljem i upravljanje učinkom, a prvenstveno na proces zapošljavanja. Predmet pomaže studentima u učenju i stjecanju znanja i principa potrebnih za upravljanje ljudskim potencijalima tvrtke. Osnovni cilj Upravljanja ljudskim potencijalima je osigurati važne i adekvatne resurse za tvrtku, stoga uključuje kombinaciju različitih predmeta koji uključuju poslovno okruženje, komunikacijske vještine i menadžersko računovodstvo.

Upravljanje projektima

Ovaj predmet upoznaje studente s osnovnim konceptima upravljanja projektima i vještinama potrebnim za uspješno pokretanje, vođenje i provedbu prednosti projekata u profitnim i neprofitnim organizacijama. Uspješni menadžeri projekata vješto upravljaju svojim resursima, rasporedima, rizicima i opsegom kako bi postigli željeni rezultat. Na ovom predmetu studenti se kroz praktičan pristup kroz studije slučaja upoznaju s projektnim upravljanjem. Ključni i često zanemaren izazov za voditelje projekata je sposobnost upravljanja bez uplitanja – dobivanje podrške uključenih strana i pristup resursima koji nisu izravno pod njihovom kontrolom. Posebna se pozornost posvećuje ključnim čimbenicima uspjeha potrebnim za prevladavanje otpora promjenama. Razgovarat ćemo o uzrocima neuspjeha projekta i načinima za ublažavanje rizika pravilnim planiranjem u ranim fazama nove inicijative.

Upravljanje rizicima

U ovom predmetu ćete se upoznati s različitim vrstama poslovnih i financijskih rizika, njihovim izvorima i najboljim metodama za mjerenje rizika. Predmet će vam pomoći procijeniti različite vrste rizika i postaviti granice rizika, opisati ključne čimbenike koji utječu na svaku vrstu rizika i odrediti korake potrebne za odabir vjerojatnosti razlikovanja za procjenu rizika. Saznat ćete o povijesti i razvoju upravljanja rizicima kao znanosti, te o financijskim i poslovnim trendovima koji su oblikovali praksu upravljanja rizicima. Nakon što ga završite, imat ćete osnovno znanje o mjerenju, procjeni i upravljanju rizicima u svojoj organizaciji.

Međunarodna trgovina

Studiranjem predmeta Međunarodna trgovina studenti se upoznaju s trgovanjem na međunarodnom tržištu. Predmet temeljito objašnjava pojmove otvorenosti gospodarstva, zatvorenosti gospodarstva, te izvoza i uvoza robe. Nadalje, predmet se fokusira na članstvo Češke Republike u EU i njegove učinke u međunarodnoj trgovini. U predmetu studenti se upoznaju s vrstama međunarodne trgovine i posljedicama na gospodarske procese.