Doctor of Business Administration

Osnovne informacije

Stručni doktorski program iz područja poslovne administracije osmišljen je tako da učesnicima pruži priliku da daju značajan doprinos teoriji i praksi u tom području te da razvijaju profesionalnu praksu na najvišoj razini.

Studij se fokusira na praksu i istraživanje u poslovanju i industriji i namijenjen je rukovoditeljima u srednjoj fazi karijere koji su već apsolvirali studij MBA (ili ekvivalentnu kvalifikaciju) i žele dodatno produbiti svoja praktična i teorijska znanja u tom području.

Stoga je to vrlo specijalizirana kvalifikacija koja je usmjerena na profesionalni razvoj u području nacionalne i međunarodne trgovine i korporativne administracije. Studij će pomoći studentima primijeniti razmišljanje temeljeno na istraživanju na poslovne ideje dok produbljuju i proširuju svoje ideje o poslovnoj praksi. Program studentima pruža inovativne pristupe povezivanju akademskog znanja s profesionalnom praksom. Studenti će se aktivno poticati da odaberu temu diplomskog rada DBA koja je povezana s njihovom trenutnom specijalizacijom u organizaciji ili s područjem na koje se žele usredotočiti u svojoj karijeri.

Struktura programa

Cilj studijskog programa Doktor poslovne administracije je pružiti poslovnim stručnjacima priliku za istraživanje vezano uz karijeru na doktorskoj razini. Istraživanja i podučavanja provode se kako bi se osigurao program koji odgovara potrebama današnjeg poslovnog svijeta s obzirom na zahtjeve najviših menadžera.

DBA studiji na EIFM-u omogućit će vam da razvijete temeljito razumijevanje konceptualnih i teorijskih osnova odabranog područja poslovnog i upravljačkog istraživanja, detaljno razumijevanje primjenjivih istraživačkih tehnika i naprednih akademskih i menadžerskih istraživanja, daljnje stvaranje i tumačenje znanja kroz originalno istraživanje poboljšati svoju izvedbu i profesionalnu praksu te, prije svega, razviti osobne, savjetodavne i istraživačke kompetencije za provođenje dubinskog istraživanja na naprednoj razini.

Program će biti od posebne koristi iskusnim rukovoditeljima, konzultantima, pedagozima  – edukatorima menadžmenta i akademicima poslovnih škola, gdje će povećati svoje profesionalne vještine i povjerenje. Razvit ćete mreže kontakata i steći čvrste temelje za daljnji razvoj karijere ili značajno napredovanje u karijeri.

Studijski moduli

Napredno upravljanje

 • Upravljanje procesima

 • Financijsko upravljanje tvrtkom

 • Poslovna strategija

Inovacije i istraživanje

 • Menadžment inovacijama

 • Umjetna inteligencija i robotika u poslovanju

 • Održivost i ekologija u poslovanju

Soft skills

 • Poslovna komunikacija, pregovaranja i praksa

 • Poslovna strategija

Informacije o studiju:

 • 18 - 24 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 3000
 • 180 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program DBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program DBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa DBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine
€ 3000

Školarina za DBA studijski program iznosi 3000 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 600 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa DBA sljedeći:

 • Završen najmanje sveučilišni studij II. stupnja – diplomski  ili  apsolvirani – završen MBA program,

 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Prijedlog istraživačkog projekta od 3-5 stranica na koji će se student fokusirati u posljednjoj fazi studija,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Upravljanje procesima

Premet Upravljanje procesima bavi se konceptima, metodama i tehnikama koje podržavaju dizajn - prijedlog, poboljšanje, upravljanje, konfiguraciju, implementaciju i analizu poslovnih procesa, koji osiguravaju vitke poslovne procese usmjerene na klijente. Cilj ovog predmeta je upoznati studente s metodologijama i tehnikama modeliranja poslovnih procesa. Glavni cilj je povećati svijest o konceptima i osnovama modeliranja poslovnih procesa te mogućnostima poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti organizacija kroz tehnike modeliranja poslovnih procesa.

Poslovna strategija

Glavni način na koji poduzetnička strategija u konačnici stvara vrijednost je povećanje sposobnosti tvrtki u portfelju da stvore i održe konkurentsku prednost. Glavne teme kojima ćete se baviti su diversifikacija, vertikalna integracija, restrukturiranje, sinergije, strategije savezništva i globalne strategije. Pogledajmo niz alata koji će nam pomoći u analizi ovih tema. Glavni cilj predmeta je upoznati vas s primarnim odlukama, alatima i konceptima poduzetničke strategije. Na kraju tečaja, diplomanti – apsolventi bi trebali biti sposobni razumjeti kako poduzeća s više tvrtki mogu stvoriti vrijednost, biti sposobni identificirati prilike za poboljšanje poslovne strategije, razumjeti i biti sposobni analizirati glavne prednosti i rizike različitih strategija diversifikacije, razumjeti ekonomske i organizacijske stvarnosti iza "sinergije", te biti u stanju identificirati i analizirati prilike za sinergije.

Financijsko upravljanje tvrtkom

Ovaj predmet upoznaje studente s aktualnim financijskim konceptima i alatima za upravljanje novcem u organizacijama uključenim u lokalno i globalno gospodarstvo. Bavi se trenutnim najboljim procedurama u financijskoj analizi i planiranju kroz primjenu financijskih koncepata. To uključuje pokazatelje financijske uspješnosti, vremensku vrijednost novca, financijska tržišta i institucije, vrijednosne papire i korporativnu procjenu, trošak kapitala, rizike i prinose, dugoročno financijsko planiranje i upravljanje obrtnim kapitalom. Osim toga, tijekom studija se pojavljuju i teme vezane uz financiranje preko leasinga, hibridne vrijednosne papire i derivate, povjereničke fondove, spajanja i akvizicije te međunarodne korporativne financije.

Menadžment inovacijama

Cilj predmeta je studentima pružiti osnovne pojmove i svijest o tehnološkim inovacijama te razumijevanje izazova i prilike s kojima se susreću male i velike tvrtke. Predmet ima integrirani pristup rješavanju složenih pojmova u području tehnoloških inovacija i znanja o njima u vezi s tehnološkim razvojem te pokriva područja kao što su važnost inovacija, upravljanje istraživanjem i razvojem, upravljanje – menadžment inovacijama i tehnologijama, partnerstva, mreže i saveze, razvoj proizvoda i procesa, komercijalizacija istraživanja kao i pokretanje poslovanja i osnivanje poduzeća..

Poslovna strategija

Ovaj predmet nadovezuje se na predmet Poslovna strategija i bavi se formuliranjem strategija na temelju vanjske i interne analize, razvija proces do implementacije i kontrole operacija poslovanja. To je dio strateškog planiranja, u kojem se raspravlja o mogućnostima rasta i planovi postaju stvarnost. Tvrtke koje žele nešto promijeniti morat će razumjeti kako procijeniti i implementirati strateške mogućnosti koje su im na raspolaganju, čineći ovaj proces ključem za uspjeh svakog poduzeća. U trenutnom poslovnom kontekstu, promjene su trajne i poduzeća moraju brzo reagirati. To tjera strategiju da bude agilna i predstavlja veliki izazov za modernog menadžera.

Umjetna inteligencija i robotika u poslovanju

Predmet Robotika i umjetna inteligencija u poslovanju upoznaje studente s prirodom i najvažnijim primjenama robotike i umjetne inteligencije u poslovnom svijetu, u tri glavna područja: Industrija, Mobilnost i Potrošač. Ovaj predmet će također uključivati raspravu o 3D ispisu. Studenti će naučiti kako integrirati tehnologije robotike i umjetne inteligencije u poslovne modele, dizajnirati - predlagati nove produkte ili usluge te transformirati procese s ciljem postizati veću učinkovitost, bolje uživanje korisnika i društveni prosperitet. Pozabavit ćemo se implikacijama revolucionarnih inovacija robotike i umjetne inteligencije za poslovanje, promet, marketing i korporativno upravljanje te kako tvrtke se mogu razvijati za buduće industrijske grane i tržišta kroz ponudu novih vrijednosti. Također ćemo razmotriti etičke aspekte implementacije ovih pomoćnih tehnologija.

Održivost i ekologija u poslovanju

Ovaj predmet kombinira proučavanje pitanja okoliša i održivosti s dobrim poslovnim i upravljačkim - menadžerskim praksama. Bavi se pritiscima i prilikama s kojima se poduzeća suočavaju kao rezultat trenutnih programa ekološke i korporativne društvene odgovornosti. Predmet stoga studentima nudi čvrste temelje u svim područjima poslovanja i multidisciplinarno znanje o održivosti, što je neophodno za funkcioniranje u okviru zelene ekonomije. Nećemo se usredotočiti samo na osnovna područja zelenog poslovanja, već ćemo također razvijati vaša znanja o održivosti u znanstvenom, pravnom i društvenom području.

Poslovna komunikacija, pregovaranja i praksa

Počinjemo pregovarati odmah nakon početka dana, u svim našim interakcijama, bilo poslovnom, društvenom ili obiteljskom. Ovaj predmet je prilika da sve stečeno znanje primijenite u praksu i potvrdite da je proces pregovaranja dinamičan i da se uvijek može poboljšati. Naučit ćete primijeniti ključne pregovaračke vještine i stilove za vođenje učinkovitih pregovora i postizanje zadovoljavajućih sporazuma, naučit ćete komunikacijske tehnike koje poboljšavaju odnose i potiču suradnju između uključenih strana i naučit ćete i kritičko razmišljanje za upravljanje emocijama i konstruktivno rješavanje sukoba.