MBA – Strateški menadžment

Osnovne informacije

Da bi menadžeri uspjeli u budućnosti, moraju razviti resurse i sposobnosti potrebne za stjecanje i održavanje prednosti na tradicionalnim i na novim konkurentnim tržištima. Način na koji organizacija nastoji razviti ovu konkurentsku prednost je u središtu njihove strategije.

Studenti će se baviti načinima na koje tvrtke grade i održavaju konkurentsku poziciju te postižu dugoročnu profitabilnost. Naglasak će biti stavljen na razvoj integriranog pogleda na tvrtku, koji uključuje funkcionalna područja kao što su poslovanje, marketing, računovodstvo i financije.

Cilj studijskog programa je upoznati studente s konceptom strateškog menadžmenta kroz analizu praktičkih slučaja te uzima u obzir osnovne smjerove i ciljeve organizacije, okruženja (društveni, politički, tehnološki, ekonomski i globalni čimbenici), grane industrije i strukture tržišta, te snage i slabosti organizacije. Naglasak je stavljen na razvoj i uspješnu implementaciju strategije u različitim tipovima tvrtki u različitim djelatnostima.

Struktura programa

Studijski program naglašava vrijednost i proces strateškog menadžmenta. Osim učenja novog predmeta, od studenata se očekuje da integriraju i primjene svoja predznanja u strateškom donošenju odluka u organizacijama. Program Strateškog upravljanja osmišljen je tako da ispita viziju, misiju organizacije, ispita principe, tehnike i modele organizacijske analize i analize okoliša, raspravlja o teoriji i praksi formuliranja i implementacije strategije, kao što su korporativno upravljanje i poslovna etika za razvoj učinkovito strateškog vodstva.

Studij je posebno osmišljen kako bi studente upoznao s ključnim strateškim konceptima, ali također ima za cilj pomoći studentima da integriraju i primjene svoja predznanja u različitim poslovnim situacijama. Cilj tečaja je podržati ciljeve magistarskog programa sa čvrstim temeljima u etici, globalizaciji i interdisciplinarnim pitanjima.

Studijski moduli

Upravljanje i kontrola

 • Korporativno upravljanje

 • Korporativne financije

 • Upravljanje ljudskim resursima

Osobni razvoj

 • Etika u donošenju odluka

 • Inovacija i razvoj novih proizvoda

Strateško razmišljanje

 • Strateški manadžment

 • Poslovna strategija

 • Strateško razmišljanje

 • Strateško upravljanje rizicima

 • Strateški marketing a marketing menadžment

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program MBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program MBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa MBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za MBA studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa MBA sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij
 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Korporativno upravljanje

Cilj predmeta Korporativno upravljanje je studentima pružiti dublje poznavanje tog dijela prava poslovnih društava – korporacija koji se bavi društvima kapitala, posebice onima čiji vrijednosni papiri kotiraju na reguliranom tržištu. Pozornost se posvećuje uglavnom zakonodavstvu i praksi u vezi s pitanjima upravljanja i upravljanja dioničkim društvom.

Strateško upravljanje

Predmet strateški menadžment – upravljanje upoznaje studente s ključnim konceptima, alatima i principima formuliranja strategije i analize konkurencije. Bavi se upravljačkim odlukama i aktivnostima koje utječu na uspješnost i opstanak poslovnih poduzeća. Usredotočuje se na informacije, analize, organizacijske procese i vještine te poslovnu prosudbu koju menadžeri moraju koristiti za dizajniranje strategija, pozicioniranje svog poduzeća, definiranje granica tvrtke i maksimiziranje dugoročne dobiti u uvjetima neizvjesnosti i konkurencije. U okviru studiranja predmet kombinira i razvija sve ideje, koncepte i teorije iz drugih predmeta, kao što su računovodstvo, ekonomija, financije, marketing, organizacijsko ponašanje i statistika.

Etika u donošenju odluka

Etičko odlučivanje odnosi se na proces evaluacije i izbora između alternativa na način koji je u skladu s etičkim načelima. Prilikom donošenja etičkih odluka neophodno je uočiti i otkloniti neetičke mogućnosti te odabrati najbolju etičku alternativu. U ovom predmetu predstavljamo neka ključna načela i putove koji pomažu u vođenju etičkih odluka. To su brojna osnovna pitanja koja bismo si trebali postaviti kada se suočimo s etičkim dilemama. Često su to složene situacije bez nedvosmislenog rješenja i bez ispravnog ili pogrešnog odgovora. Međutim, ovi postupci donošenja odluka uvelike će nam svima pomoći da donesemo informirane odluke koje bi mogle opravdati naknadno djelovanje.

Korporativne financije

Predmet opisuje teoriju i praksu korporativnih financija. Njegov je cilj pružiti konceptualnu osnovu i stvoriti okvir za poslovna ulaganja i financijske odluke poduzeća. Sadržaj će biti vrlo koristan početnicima investicijskim analitičarima, financijskim menadžerima, stručnjacima za korporativne financije i budućim financijskim direktorima. Predmet se bavi razumijevanjem glavnih financijskih odluka s kojima se suočavaju korporativni menadžeri, te što i zašto donose korporativni financijski stručnjaci. Kombinirat ćemo teoriju s praksom kako bismo u konačnici razumjeli što bi korporativni financijski stručnjaci trebali učiniti kako bi povećali vrijednost tvrtke i bogatstvo dioničara. Glavne teme uključuju vremensku vrijednost novca i kamatne stope, vrednovanje projekata i tvrtki, analizu projekata, odluke o kapitalnom proračunu, odluke o strukturi kapitala, odnos rizika i prinosa, financijsku analizu itd.

Poslovna strategija

Glavni način na koji poslovna strategija u konačnici stvara vrijednost je povećanje sposobnosti tvrtki u portfelju da stvore i održe konkurentsku prednost. Glavne teme kojima ćete se baviti su diversifikacija, vertikalna integracija, restrukturiranje, sinergije, strategije savezništva i globalne strategije. Pogledajmo niz alata koji će nam pomoći da analiziramo ove teme. Glavni cilj predmeta je upoznati vas s primarnim odlukama, alatima i konceptima poslovne strategije. Na kraju predmeta, apsolventi bi trebali biti sposobni razumjeti kako poduzeća s više tvrtki mogu stvoriti vrijednost, biti sposobni identificirati prilike za poboljšanje strategije, razumjeti i biti sposobni analizirati glavne prednosti i rizike različitih strategija diversifikacije, razumjeti ekonomske i organizacijske stvarnosti iza koncepta "sinergije", te biti u stanju identificirati i analizirati sinergijske prilike.

Inovacija i razvoj novih proizvoda

Predmet je osmišljen tako da pruži sveobuhvatnu pokrivenost upravljanja inovacijama i razvojem novih proizvoda. Naglasak će biti stavljen i na teoriju i na implementaciju upravljanja – menadžmenta inovacijama. Struktura predmeta podržat će studente u stjecanju znanja i vještina potrebnih za upravljanje inovacijama i razvoj novih produkata. Nakon uspješnog apsolviranja ovog predmeta studenti će moći kritički raspravljati i analizirati koncepte razvoja novih proizvoda i inovacije, pokazati sposobnost uključivanja u poslovne i inovacijske procese u razvoju novih proizvoda, kreirati, analizirati i kritički vrednovati nove poslovne modele i inovacijske planove i razvijati vještine analize studija slučaja.

Strateško razmišljanje

Ovaj predmet će vam omogućiti da odredite i strateški razmotrite izazove i prilike s kojima se vaša organizacija suočava. Budućnost je neizvjesna i zahtijeva od nas da duboko razmislimo kako bismo odredili put. Što više je tada potrebno planirati. Povezivanjem moćnih analitičkih metoda s provjerenim alatima za razmišljanje, možete pomoći svojoj organizaciji da se bolje nosi s današnjim svijetom nestabilnosti, neizvjesnosti, složenosti i dvosmislenosti. Mnogi menadžeri danas kažu da znaju da je posvetiti vrijeme strateškom razmišljanju i planiranju zaista važno. Međutim, istraživanja nam pokazuju da stvarno za to ne posvjećuju dovoljno vremena. Ovaj tečaj je osmišljen kako bi pomogao menadžerima da razviju učinkovite načine za postizanje strateškog razmišljanja za svoje organizacije.

Upravljanje ljudskim resursima

Ovaj predmet - tečaj ne pokriva samo teorije, već i omogućuje studentima da vježbaju postupke zapošljavanja. Usredotočuje se prvenstveno na administrativne usluge, upravljanje osobljem i upravljanje učinkom, a prvenstveno na proces zapošljavanja. Predmet pomaže studentima u učenju i stjecanju znanja i principa potrebnih za upravljanje ljudskim potencijalima tvrtke. Osnovni cilj Upravljanja ljudskim potencijalima je osigurati važne i adekvatne resurse za tvrtku, stoga uključuje kombinaciju različitih predmeta koji uključuju poslovno okruženje, komunikacijske vještine i menadžersko računovodstvo.

Strateško upravljanje rizicima

Svaki projekt povezan je s rizicima – neki mogu uništiti projekt, a neki čak i vašu karijeru. Kao voditelj projekta, morate biti sposobni identificirati i upravljati rizicima svog projekta. Ovladavanje tehnika upravljanja rizicima temelj je za uspješnost voditelja projekta. Ovaj predmet je osmišljen kako bi vas naučio praktičnim pristupima identifikaciji i upravljanju rizicima.

Strateški marketing a marketing menadžment

Strateški marketing menadžment je okvir za marketinško odlučivanje i planiranje u globalnom okruženju: istraživanje mogućnosti strategije, analiza prilika, određivanje i provedba strategije. Predmet ispituje razvoj i provedbu marketinške strategije pružajući okvir na kojem se mogu identificirati i evaluirati strateške mogućnosti i programi. Ključne teme uključuju predviđanje i kontekstualne sposobnosti, životni ciklusi kategorije proizvoda i strateške posljedice, definicije proizvoda - tržišta, odnose distribucijskih kanala, odnose s kupcima, analizu konkurencije, modele marketinške strategije, modele portfelja, stratešku evaluaciju ponuda, sustave implementacije marketinške strategije.