MBA – Medžunarodni menadžement

Osnovne informacije

Uz rastuću globalizaciju tržišta koja je povezana s revolucijom ICT – informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, sve više organizacija shvaća važnost učinkovitog upravljanja promjenama kao osnove za konkurentsku prednost na globalnom tržištu. Stoga je cilj ovog studijskog programa pripremiti apsolvente za pozicije srednje karijere u organizacijama privatnog i javnog sektora (uključujući nevladine organizacije) na međunarodnoj razini.

Studij programa osmišljen je tako da studentima pruži sveobuhvatan pregled međunarodnih odnosa i moderne povijesti te njihovog utjecaja na međunarodne odnose među državama. Naglasak je stavljen na područje međunarodne trgovine, koje je nedvojbeno ključno za prijavitelje, te na koncept suradnje s transnacionalnim trgovinskim partnerima.

Apsolviranjem ovog programa omogućeno je sudjelovanje u diplomatskim misijama kao srednjeg i višeg osoblja, kao i u državnim upravama nadležnim za vanjsku politiku države, trgovačkim i nekomercijalnim međunarodnim organizacijama. Studenti mogu djelovati kao stručnjaci za određene države ili regije.

Struktura programa

Bilo da ste već upoznati s teorijom poslovanja i upravljanja ili ste potpuni početnik u ovom području, studij MBA s fokusom na međunarodni menadžment omogućit će vam da pokrijete sva funkcionalna područja menadžmenta. Međunarodni karakter programa pruža bogato multikulturalno iskustvo. Kroz svaki pojedinačni predmet moći ćete steći sve vještine i znanja koja su vam potrebna da postanete lider u međunarodnom poslovanju.

Način razmišljanja na osnovnom studijskom programu može se opisati kao multikulturalni, poduzetnički, strateški, etički i suradnički. Uključuje predmete kao što su poslovna statistika, financijsko računovodstvo, financije, mikro – i makroekonomija, strateško upravljanje, Big dana – veliki podaci ili poslovna kreativnost i inovacije. Visokospecijalizirani predmeti omogućuju studentima da dublje uđu u određeni problem i mogu steći specijalizaciju u području i disciplini po svom izboru.

Studijski moduli

Međunarodne financije

 • Međunarodno računovodstvo

 • Međunarodne financije

 • Međunarodno gospodarstvo i inovacije

 • Međunarodne korporativne financije

Geopolitika

 • Geopolitika a globalizacija

 • Globalna strategija

 • Globalno poslovanje i održivost

Međunarodno poslovanje

 • Međunarodna trgovina i trgovačko pravo

 • Međunarodni marketing

 • Međunarodno pregovaranje i komunikacija

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program MBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program MBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa MBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za MBA studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa MBA sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij
 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Globalna strategija

Cilj predmeta Globalna strategija je pružiti studentima vještine, znanje i osjetljivost potrebne za stvaranje, održavanje i obnavljanje održive konkurentske prednosti u globalnom okruženju. Predmet Globalna strategija bavi se pitanjima međunarodnog poslovanja iz integrirane perspektive na razini poduzeća.

Globalno poslovanje i održivost

Ciljevi održivog razvoja vrlo su važni globalni ciljevi. Oni skrivaju značajne prilike, ako se koriste kreativno, i ogromne rizike ako se ne riješe. Cilj ovog predmeta je kritički ispitati kako različite tvrtke mogu profitabilno doprinijeti iskorištavanju prilika i rješavanju rizika povezanih s ciljevima održivog razvoja. Nakon apsolviranja, studenti bi trebali razumjeti ciljeve održivog razvoja i kritički ispitati njihove posljedice na multinacionalne tvrtke, razumjeti teorijske temelje poslovanja kao aktera u razvoju i politici u globalnoj ekonomiji te kritički raspravljati o njima, kritički evaluirati različite pristupe postizanju ciljeva održivog razvoja, novo definiraju odnos između poduzećima i društvom, te kritički ocijeniti važnost promišljanja održivosti kao temeljne menadžerske sposobnosti u suočavanju s izazovima i istraživanju mogućnosti unutar ciljeva održivog razvoja.

Međunarodno gospodarstvo i inovacije

Ekonomija je važan predmet koji utječe na međunarodni način života u zemljama koje koriste tržišni sustav kako bi odredile raspodjelu resursa u svom društvu. Cilj ovog predmeta je pomoći studentima razumjeti funkcioniranje tržišnog sustava u međunarodnom okruženju te istražiti prirodu i organizaciju različitih društava i argumenti koji su temelj u pozadini mnogih velikih globalnih javnih problema u međunarodnom okruženju, te razumjeti funkcioniranje i ponašanje međunarodnih trgovačkih tvrtki i drugih subjekata donosećih odluke posredstvom studija principa međunarodne ekonomije korisnih studentima međunarodnog MBA programa.

Međunarodna trgovina i trgovačko pravo

Izučavanjem predmeta međunarodna trgovina studenti se upoznaju s trgovanjem na međunarodnom tržištu. Predmet temeljito objašnjava pojmove otvorenosti gospodarstva, zatvorenosti gospodarstva te izvoza i uvoza robe. Nadalje, predmet se fokusira na članstvo Češke Republike u EU i njegove učinke u međunarodnoj trgovini. U okviru predmeta studenti se upoznaju s vrstama međunarodne trgovine i posljedicama međunarodne trgovine na ekonomske procese. Sastavni dio predmeta je i međunarodno trgovačko pravo, koje je prvenstveno usmjereno na trgovanje na međunarodnom tržištu. Cilj je studentima pružiti uvid u ovu problematiku, posebice s trgovačkog pravnog stajališta.

Međunarodno računovodstvo

Ovaj predmet pruža priliku za stjecanje stvarnog iskustva s računovodstvom u međunarodnom kontekstu. Približava kontekst računovodstvenih informacija s obzirom na šire društveno, političko, gospodarsko, prirodno i kulturno okruženje. Nakon završetka ovog tečaja moći ćete opisati uzroke i prirodu razlika u međunarodnom financijskom izvještavanju, objasniti računovodstvenu regulativu, objasniti i ocijeniti konceptualni okvir financijskog izvještavanja, razumjeti teoriju i praksu konsolidiranih financijskih izvještaja grupe, sintetizirati i učinkovito koristiti računovodstvene informacije i znanja, opisati i raspravljati o nekim ključnim Međunarodnim računovodstvenim standardima, razumjeti suštinu tumačenja financijskih izvještaja u međunarodnom kontekstu, identificirati, procijeniti i kritički ocijeniti alternativne računovodstvene tehnike, numeričke i kvantitativne vještine primijenjene na međunarodne računovodstvene scenarije. Nadalje, moći ćete pokazati visoku osobnu učinkovitost, primijeniti kritičku samosvijest i upravljanje osobnim resursima u kontekstu raznolikog poslovnog okruženja.

Međunarodni marketing

Međunarodni marketing često zahtijeva temeljne promjene u načinu na koji organizacije posluju na globalnom tržištu. Za današnjeg poslovnog rukovoditelja je neophodno biti svjestan posljedica marketinških strategija i načina na koji se one koriste u različitim zemljama s različitim kulturama. Predmet se fokusira na prepoznavanje i zadovoljavanje potreba specifičnih međunarodnih ciljnih tržišta kroz blisku interakciju s menadžerima iz drugih funkcionalnih područja, kao što su promocija, financije, računovodstvo i ljudski resursi.

Međunarodni menadžment

Vidimo temeljnu promjenu u prirodi geopolitike. Svjetski vodeći poslovni čelnici više se neće fokusirati na jedno ili dva tržišta dionica, valute, ekonomiju ili političke lidere. Današnje poslovno okruženje previše je složeno i međusobno povezano. Nacionalne države i multinacionalne korporacije i dalje će biti moćne i važne. Globalne mreže koje uključuju tehnološke, poslovne, društveno – socijalne i ekološke interesne skupine i dalje će biti moćne. Buduća gospodarska i trgovinska nastojanja sve će više biti obilježena potragom za zajedničkim osnovama, produktivnim partnerstvom i obostranom koristi. Ovaj predmet će se usredotočiti na razvoj dubljeg razumijevanja kako i zašto se upravljačke prakse i procesi mogu razlikovati diljem svijeta, te na razvoj vještina potrebnih za uspješno funkcioniranje u ovom međunarodnom poslovnom okruženju.

Međunarodne financije

Zbog sve veće ovisnosti o tijesno integriranom inozemnom poslovanju, u svakoj multinacionalnoj tvrtki otvorio se paralelni svijet financija, koji je do sada bio zanemaren. Predmet se stoga bavi mnogim aspektima financijskog odlučivanja u globalnim tvrtkama, što je uzrokovalo te promjene. Ukratko objašnjava cjelokupnu strukturu globalnih financija, ocrtava analitički okvir koji služi kao vodič za ključne financijske odluke u vezi s financiranjem, ulaganjem, upravljanjem rizicima i upravljanjem poticajima u multinacionalnoj tvrtki. Ovaj okvir naglašava potrebu pomirenja suprotstavljenih snaga kako bi multinacionalne tvrtke stekle konkurentsku prednost na svojim internim tržištima kapitala.

Međunarodno pregovaranje i komunikacija

Interkulturalna komunikacija je međunarodna komunikacija koja nadilazi nacionalne granice država i uključuje mnoge različite kulture. Postoji širok raspon komunikacijskih problema koji se prirodno javljaju pri kretanju preko nacionalnih granica država i u organizacijama koje se sastoje od pojedinaca iz različitih zemalja koji predstavljaju različite vjerske, društveno – socijalne, etničke i obrazovne pozadine. Interkulturalna komunikacija nastoji razumjeti kako se ljudi iz različitih zemalja i kultura potpuno različito ponašaju, komuniciraju i percipiraju svijet oko sebe. Iz točke gledanja menadžmenta proučava situacije u kojima ljudi iz različitih kultura međusobno komuniciraju u poslovnom okruženju. Stoga je cilj predmeta steći razumijevanje razlika u jeziku, navikama, društveno - socijalnim atributima, obrascima mišljenja i drugim aspektima kultura različitih skupina ljudi. Razumijevanje interkulturalne komunikacije je neophodno za vođenje međunarodnog poslovanja. Cilj ovog tečaja je pružiti ovo razumijevanje.

Geopolitika a globalizacija

Geopolitika i globalizacija tema je koja se fokusira na temeljne značajke sve veće povezanosti gospodarstava uzrokovane revolucijom informacijskih i prometnih tehnologija. Usredotočuje se na svoje glavne posljedice kako za različite skupine zemalja tako i za političku i kulturnu ravnotežu svijeta. Danas svi koriste riječ "globalizacija", ali malo je suglasnosti oko toga što ona znači, pa nije iznenađujuće što je još manje suglasnosti o tome je li to dobro, loše ili mješovito za svjetsko gospodarstvo. Ovaj predmet neće razriješiti ove rasprave, ali će njezino praćenje omogućiti točnije i uspravnije razumijevanje što ovaj pojam znači i što globalizacija znači za svjetsko gospodarstvo i politiku.