Executive MBA

Osnovne informacije

Executive MBA (EMBA) je poslijediplomski program usmjeren na poslovno vodstvo i menadžment. Cilj ovog programa je pružiti studentima dublje razumijevanje funkcioniranja poslovnog svijeta i razviti njihove vještine vođenja i upravljanja. EMBA program namijenjen je menadžerima koji već imaju određeno iskustvo u području menadžmenta i traže daljnji razvoj i napredovanje u karijeri. U sklopu programa studenti će upoznati nove tehnike upravljanja, strategije i trendove u području poslovanja koje mogu primijeniti u praksi i na taj način poboljšati vlastite rezultate i uspješnost poslovanja.

Program Executive MBA osmišljen je kako bi pomogao iskusnim menadžerima da unaprijede svoje karijere i razviju svoje menadžerske i liderske vještine. Ovaj program namijenjen je menadžerima koji žele proširiti svoje znanje i vještine u strateškom upravljanju, poduzetništvu, inovacijama, globalnom poslovanju i drugim ključnim područjima koja su potrebna za uspjeh u današnjem konkurentnom svijetu.

Struktura programa

Struktura Executive MBA programa na EIFM-u osmišljena je tako da bude što učinkovitija te da istovremeno studentima omogući stjecanje sveobuhvatnog i praktičnog obrazovanja iz područja poslovanja i menadžmenta. Studijski program je podijeljen u nekoliko modula koji se fokusiraju na različite aspekte poslovnog upravljanja i razvoja menadžerskih vještina.

Budući da je program namijenjen iskusnim menadžerima koji već imaju višegodišnje iskustvo u području poslovanja, oni vrlo brzo i učinkovito mogu stečena znanja i vještine primijeniti u praksi, što im omogućuje brzo napredovanje u karijeri i uspjeh u polja.

Nakon završetka Executive MBA programa na EIFM-u, studenti će stečena znanja i vještine moći primijeniti u praksi te biti uspješniji u upravljanju svojim poslovima ili timovima. Ovaj program omogućit će im da prijeđu na sljedeću razinu svoje karijere i razviju svoj potencijal kao lideri.

Studijski moduli

Strateški menadžment i vodstvo

 • Pojmovi strategije i vodstva

 • Strateški modeli

 • Odlučivanje

Inovacije i poduzetništvo

 • Inovacijski procesi

 • Poslovne vještine

 • Analiza tržišta

Međunarodna trgovina i globalna strategija

 • Međunarodna tržišta

 • Poslovne prilike

 • Globalna konkurencija

 • Međunarodni marketing

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program EMBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program EMBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa EMBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za EMBA studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa EMBA sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij
 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

   

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Menadžment i upravljanje poslovanjem

Predmet Menadžment i poslovno upravljanje ključni je korak u procesu razvoja menadžerskih vještina i vještina timskog vođenja u korporativnom okruženju. Predmet studentima daje teorijska i praktična znanja potrebna za učinkovito upravljanje organizacijom. Tijekom kolegija studenti će naučiti kako planirati i koordinirati cjelokupnu strategiju i ciljeve organizacije. Također će naučiti kako raditi s proračunima i resursima, kako upravljati ljudskim resursima i kako voditi timove. Nakon završenog kolegija studenti će moći učinkovito upravljati poslovnim okruženjem, biti uspješni u vođenju tima i planiranju strategije te imati cjelovit uvid u funkcioniranje poslovanja.

Financijsko upravljanje poduzećem

Predmet Financijski menadžment poduzeća studentima daje cjelovito znanje o financijskom upravljanju poduzećem. Tijekom kolegija studenti će naučiti kako planirati, pratiti i upravljati financijskim resursima organizacije. Ovaj predmet također uključuje teme kao što su financijska analiza, financijski instrumenti i ulaganja, kao i upravljanje rizicima. Predmet također uključuje praktične aspekte kao što su proračun, kontrola troškova i izvori financiranja. Nakon završenog kolegija studenti će moći učinkovito upravljati financijskom stranom poslovanja, biti sposobni donositi strateške odluke na temelju financijskih podataka te poboljšati financijsku uspješnost organizacije.

Poslovno pregovaranje, tehnike i vještine

Predmet Poslovno pregovaranje, tehnike i vještine usmjeren je na razvoj sposobnosti studenata u području pregovaranja i komunikacije u poslovnom okruženju. Studenti će naučiti prepoznati i koristiti strategije, taktike i tehnike u pregovorima te će moći koristiti stečena znanja u pregovorima s poslovnim partnerima. Predmet također uključuje područja kao što su etika i kulturne razlike u poslovnom okruženju, izgradnja odnosa s poslovnim partnerima i rješavanje sukoba. Polaznici ovog kolegija imat će pregled različitih pristupa poslovnom pregovaranju te će moći koristiti različite tehnike i strategije za postizanje povoljnih dogovora.

Korporativna kultura i identitet

Predmet Korporativna kultura i identitet fokusira se na važnost korporativne kulture za uspjeh poduzeća. Studenti će pogledati kako se korporativna kultura može stvoriti, održavati i razvijati te kako kultura utječe na ponašanje i učinak zaposlenika. Predmet također pokriva područje korporativnog identiteta i njegov utjecaj na percepciju brenda, marketing i odnose s klijentima. Studenti će moći usporediti različite pristupe izgradnji i održavanju korporativne kulture te steći znanja za osiguranje kvalitete i uspješnosti poduzeća. Diplomanti ovog predmeta moći će prepoznati ključne elemente za stvaranje pozitivne korporativne kulture te će moći osmisliti i implementirati korake za jačanje kulture i identiteta tvrtke.

Upravljanje rizicima

Predmet Risk Management usmjeren je na identifikaciju, analizu i procjenu rizika u poslovnom okruženju. Studenti će naučiti koristiti alate za upravljanje rizicima i proaktivan pristup upravljanju rizicima u područjima kao što su sigurnost, regulatorni i pravni okviri, informacijski sustavi, ljudski resursi i financije. Tijekom tečaja studenti će naučiti donositi odluke u situacijama u kojima se moraju nositi s neizvjesnošću i rizikom, a također će imati priliku istražiti strategije za smanjenje rizika i planiranje u kriznim situacijama. Diplomanti ovog predmeta moći će primijeniti upravljanje rizicima na različita područja poslovanja, što će im pomoći da minimiziraju štetu uzrokovanu rizicima i maksimiziraju uspješnost poslovanja.

Upravljanje inovacijama

Predmet Upravljanje inovacijama usmjeren je na razvoj inovacijskih sposobnosti u poslovnom okruženju. Studenti će naučiti primijeniti kreativne tehnike i metode za prepoznavanje i razvoj novih proizvoda, usluga i procesa, kao i za rješavanje problema povezanih s povećanjem ulaganja. Nadalje, studenti će naučiti evaluirati i implementirati inovacijske projekte te će se baviti temama poput otvorenih inovacijskih sustava i suradnje s vanjskim partnerima. Tijekom studija studenti će se upoznati s najnovijim trendovima u području upravljanja inovacijama te će imati priliku istražiti primjere inovacijskih projekata iz različitih područja poslovanja. Diplomanti ovog predmeta moći će učinkovito voditi inovacijske projekte i pridonijeti razvoju poduzeća u području inovacija.

Međunarodna trgovina i poslovna strategija

Predmet Međunarodna trgovina i poslovna strategija fokusiran je na poslovne odnose i strategije poduzeća u međunarodnom okruženju. Studenti će naučiti analizirati tržišta i njihove specifikacije, kao što su kulturne razlike i poslovne prakse u različitim zemljama. Predmet također obrađuje problematiku međunarodne trgovine, uključujući uvoz i izvoz robe, ulaganja i pravna pitanja. Studenti će također naučiti kako kreirati poslovne strategije koje će biti učinkovite u međunarodnom okruženju te kako upravljati rizicima i izazovima povezanim s međunarodnim poslovanjem. Nakon završenog kolegija studenti će moći učinkovito upravljati međunarodnim poslovnim aktivnostima te će dublje razumjeti međunarodno poslovanje i njegove strateške aspekte.

Upravljanje i razvoj tima

Tečaj o vođenju i razvoju tima fokusiran je na praktične vještine i alate potrebne za učinkovito vođenje tima i razvoj u organizaciji. Polaznici će naučiti kako prepoznati i riješiti probleme u timu, kako razviti učinkovite komunikacijske vještine, kako upravljati sukobima i kako podržati razvoj zaposlenika. Tečaj također pokriva pitanja timske dinamike, uključujući uloge i odgovornosti pojedinačnih članova tima, stvaranje zajedničke vizije i ciljeva te koordinaciju timskih aktivnosti. Polaznici će također naučiti kako razviti timsku kulturu i kako prevladati različite izazove poput timskog neuspjeha i gubitka motivacije. Nakon završenog tečaja polaznici će moći koristiti učinkovite timske alate i tehnike za vođenje i razvoj tima te na taj način poboljšati učinak tima i cijele organizacije.

Međunarodno pravo i etika u poslovanju

Predmet Međunarodno pravo i etika u poslovanju bavi se osnovnim pravnim pitanjima s kojima se menadžer može susresti u međunarodnom okruženju. Studenti će se upoznati s pravnim sustavima i temeljnim pravnim normama koje reguliraju međunarodnu trgovinu. Također će naučiti razlikovati pravne obveze u različitim zemljama i razriješiti etičke dileme. Ovaj predmet priprema studente za donošenje odluka u situacijama u kojima se susreću s etičkim i pravnim problemima u međunarodnom poslovanju. Studenti stječu kritičko mišljenje i sposobnost primjene pravnih i etičkih načela u različitim situacijama s kojima se mogu susresti u praksi. Nakon završenog kolegija studenti će steći dublja znanja o međunarodnom pravu i etici u poslovanju, što će im omogućiti bolje razumijevanje i primjenu različitih pravnih i etičkih standarda u međunarodnom poslovanju.

Liderstvo i osobni razvoj menadžera

Predmet Vođenje i osobni razvoj menadžera usmjeren je na razvoj menadžerskih vještina i osobni rast. Polaznici će naučiti kako stvoriti viziju i strategiju, kako učiti na pogreškama, kako motivirati podređene i kako izgraditi timski rad. Također će naučiti razvijati svoje osobne kvalitete kao što su empatija, samokontrola, karizma i samopouzdanje. Polaznici će se upoznati s najnovijim teorijama iz područja vođenja i osobnog razvoja te ih naučiti primijeniti u praksi. Nakon završenog tečaja studenti će moći primijeniti vlastiti stil upravljanja i strategiju u praksi, razvijati svoje vještine i osobne kvalitete te voditi timove za postizanje zajedničkih ciljeva.