Etički kodeks

Etički kodeks

Etički kodeks

Cilj naše obrazovne ustanove je razvijati i podržavati globalno orijentirane pojedince koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši programi, bilo da se radi o poslijediplomskom obrazovanju ili samo dodatnim tečajevima, potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu. Naše mogućnosti studiranja su prvenstveno određene za zaposlene profesionalce koji žele steći uistinu globalno iskustvo. Zato su naši studijski programi dostupni ne samo u Europi, već i u cijelom svijetu zahvaljujući svom online obliku koji nam donosi raznoliku kulturu apsolvenata – diplomanata koji trenutno predstavljaju više od 100 nacionalnosti.

AKADEMSKI DOPRINOS

EIFM svojim djelovanjem teži visokoj kvaliteti obrazovanja kroz visoke akademske standarde i naglasak kako na individualnoj analizi/kritičkom razmišljanju tako i na studiju temeljenom na međusobnoj suradnji studenata, tako profesora i studenata. U svim poslijediplomskim studijskim programima težimo ravnoteži između teorijskog i praktičnog znanja te podržavamo multidisciplinarnu perspektivu.

AKADEMSKI INTEGRITET

Akademski integritet jedna je od najviših vrijednosti koje poštujemo unutar EIFM-a i na koju pridajemo veliki naglasak. Bilo kakav oblik plagijata ili drugog nepoštenog ponašanja tijekom

studija EIFM strogo kažnjava i može dovesti do isključenja studenta iz studija. Pridržavamo se načela, procedura i svih procesa koji traže aktivno obrazovanje učesnika, kao i informiramo i obeshrabrujemo sve studente od bilo kojeg oblika plagijata ili drugog akademskog nepoštenja.  

Plagijat je zloupotreba tuđeg rada pretvaranjem da je vlastiti. To uključuje osim drugog: 
– korištenje stranih riječi bez pravilnog citiranja.
– parafraziranje tuđeg rada bez pravilnog citiranja.
– suradnja s drugom osobom i nepriznavanje njenog rada ili doprinosa.

U cijelom studiju primjenjujemo budnu proceduru i kontrolu plagijata, posebno za studentske radove, završne projekte i diplomske radove, eventualno studije slučaja koji nadovezuju na studij.

Tada svako ponašanje ili ponašanje usmjereno na stjecanje neetičke akademske prednosti smatramo akademskim nepoštenjem. Primjeri akademskog nepoštenja, osim drugog,  uključuju:
– Falsificiranje akademskih ili drugih dokumenata,
– Podnošenje rada koji je napisala druga osoba ili organizacija kao svoj vlastiti.
– Kopiranje tuđeg rada
– Podnošenje istog rada za više od jednog razrednog zadatka i/ili reciklir. značajnih dijelova.

POVJERLJIVOST I PRIVATNOST INFORMACIJA

EIFM se obvezuje štititi sve zapise o obrazovanju studenata. Ova ustanova neće dati osobne podatke trećoj strani bez pismenog pristanka studenta. Ovaj pristup je ograničen i služi samo u akademske svrhe. Pismeni pristanak za sve ostale treće strane mora specificirati zapise koji trebaju biti dostupne, svrhu oslobađanja, identificirati stranu ili grupu strana kojima se može dati pristup, te mora sadržati ​​potpis i datum studenta.

GLOBALNI POGLED

EIFM nastoji stvoriti globalni pogled na proučavanu problematiku. Stoga ciljamo ne samo na nacionalnu nego prije svega na međunarodnu razinu pruženog obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

INOVACIJA

Cilj EIFM-a je biti inovativan u pružanju individualnih obrazovnih programa i stalno unapređivati ​​naše studije. Zato na studiju koristimo najnovije procedure i dostupne tehnologije, te upoznajemo naše studente s najnovijim teorijama, trendovima i postupcima na razini međunarodnog poslovanja.

KULTURA

Cilj EIFM-a je promicanje kulture koja stvara sigurno i prijateljsko okruženje za sve članove zajednice, osim drugog uključujući administrativno osoblje, nastavnike, studente, apsolvente, kao i partnerske institucije i njihovo osoblje.

Posebno se od svih članova EIFM-a, kako studenata tako i akademika, očekuje da:

  • Zadržat će pozitivan, aktivan i ne osuđujući stav prema različitim identitetima,
  • Pokazat će sposobnost konceptualnog i profesionalnog ophođenja sa svim članovima zajednice na kulturno kompetentan način;
  • Pokazat će poštovanje, uvažavanje i prilagodljivost različitim kulturama i nacionalnostim s kojima dolaze u kontakt.

RAZNOLIKOST

U sklopu našeg studija na EIFM-u nastojimo promovirati međunarodnu i kulturnu raznolikost, ne samo kroz široku perspektivu studenata koji pohađaju studij, već i profesora koji izvode studij. Stoga pojedini predavači dolaze iz različitih sredina i međusobno komuniciraju, zahvaljujući čemu studentima nudi raznolik pogled na svijet, i studenti nakon toga imaju bolji posao ne samo na nacionalnoj nego i na međunarodnoj razini.