MBA – IT Menadžment

Osnovne informacije

MBA iz upravljanja informacijskom tehnologijom je studij koji ima za cilj pripremiti rukovoditelje u poslovnom svijetu koji ne samo da su vješti u upravljanju trenutnim tehnologijama, već i razumiju kako se prilagoditi njihovim brzim promjenama na radnom mjestu.

Studenti uče produbljivati ​​svoja znanja u raznim tehnologijama i usredotočiti se na inovacije kao sredstvo vodstva. Uče o menedžerskoj ekonomiji upravljanja, kao što su ponuda i potražnja, tehnologija proizvodnje, troškovi i funkcioniranje tržišta.

Uče o korištenju tehnoloških alata i sustava za rješavanje ovih područja. Cilj tečaja je educirati poslovne profesionalce u poduzimanju s temeljitim znanjem i iskustvom s različitim aspektima IT industrije.

Struktura programa

IT problemi često se pojavljuju na naslovnicama novina – od hakiranih e-majlova do globalnih cyber napada – i veliki su problem i za poduzeća. Ova specijalizacija stoga priprema studente da postanu jaki IT menadžeri i rukovoditelji. Naši apsolventi rade značajnim svjetskim organizacijama na pozicijama kao što su poslovni analitičar, konzultant, stručnjak za razvoj softvera i mrežni administrator.

Program će studentima pružiti neophodna znanja iz poslovnih i administrativnih aktivnosti vezanih uz korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Njegovim apsolviranjem student će moći koristiti informacijsku tehnologiju u poslovanju. Osim informatike i kibernetičke sigurnosti, program će studente podučavati i menadžmentu, tako da studenti mogu postati nezamjenjiv element svake tvrtke, gdje studenti mogu koristiti informacijsku tehnologiju za podršku rastu tvrtke i također razumiju upravljanju timom ili tvrtkom.

Studijski moduli

Zaštita podataka

 • Cyber sigurnost i cyber kriminal

 • Sigurnost informacijskih tehnologija i zaštita podataka

Analiza podataka

 • Osnove infrastrukture i mrežnih tehnologija

 • Dizajn i razvoj softverskih aplikacija

 • Osnovne analize podataka

Digitalno upravljanje

 • Digitalna strategija

 • Tehnologija, strategija i inovacija

 • Digitalna ekonomija: Platforme, umjetna inteligencija a poslovanje

Osobni razvoj i upravljanje

 • Vođenje i upravljanje timom

 • Poslovno upravljanje procesorima

Informacije o studiju:

 • 12 - 18 mjeseci
 • Engleski
 • On-line
 • € 2350
 • 60 ECTS

Knjižnica

Studentima je na raspolaganju internetska knjižica s više od 10 000 stručnih publikacija, knjiga i stručnih radova.
1 +
Studenata
Apsolvirala na EIFM studijski program MBA.
1 %
Alumni
Preporučio bih studijski program MBA na EIFM - u.
1 +
Plat
To je prosječna plata apsolventa MBA studija na EIFM - u.

Zašto studirati na EIFM – u ?

Želimo biti vaš vodič na jednom od najvažnijih putovanja koje ćete poduzeti u svom životu. Na putu vašeg osobnog rasta, napredovanja u karijeri i ispunjenja vaših ciljeva. Tijekom ovog vašeg putovanja učinit ćemo sve kako bismo osigurali da razvijate svoj puni potencijal i što bolje iskoristite studiranje na našem institutu.

Opći pregled

Naš cilj je cjeloživotno obrazovanje. Ovdje smo da razvijamo naše studente i pružamo im aktualne informacije, vještine i znanja koja će im omogućiti da zahvaljujući njima ostvare svoje ciljeve i ambicije u osobnom i profesionalnom životu.

Razvijamo poduzetnički duh

Svi naši studijski programi osmišljeni su tako da ističu individualizaciju, razvoj osobne odgovornosti i poduzetnički duh, što su ključne značajke zahvaljujući njima će vam pružiti jedinstveno iskustvo koje će vas pratiti tijekom cijelog života.

Učinkovito poučavanje

Cilj našeg obrazovanja je pripremiti apsolvente - diplomante za rješavanje aktualnih ekonomskih, enviromentalnih - ekoloških i društvenih – socijalnih izazova koji utječu na društvo u cjelini. Stoga našim studentima pružamo inovativno i relevantno znanje i know-how koji će razviti njihov talent i podići ih na višu razinu.

Globalni doseg

Ciljamo ne samo na nacionalnu, prije svega i međunarodnu razinu obrazovanja. Studenti bi trebali biti izloženi različitim načinima razmišljanja i djelovanja, trebali bi biti otvoreni za nastavak obrazovanja i upoznati s globalnim poslovnim trendovima.

Osobni razvoj

Cilj naše obrazovne ustanove je razvoj i podrška globalno orijentiranih pojedinaca koji žele postati lideri u svijetu poslovanja i inovacija. Svi naši studijski programi potpuno su fleksibilni i ciljaju na studente, njihovo teorijsko znanje i kasniju praksu.

Kritičko mišljenje

Dovoljno znanje i njegovo kritičko vrednovanje je put do slobode. Stoga našim studentima usađujemo vještine kritičkog mišljenja i kreativnosti koje će ih pripremiti ne samo za predviđanje, već uglavnom za rješavanje izazova koje će biti prisiljeni rješavati u današnjem globalnom svijetu.

Školarina

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Ako ste spremni ponovno pomaknuti svoju karijeru i osobni život malo više i želite se školovati inovativnim i praktičnim pristupom, ne oklijevajte!

Visina školarine

€ 2350

Školarina za MBA studijski program iznosi 2350 euro. Plaćanje se može jednokratno ili na do 5 rata bez kamate. Prije početka studija uvijek je neophodno uplatiti prvu ratu od 470 euro.

Školarina uključuje materijale za studiranje i pristup svim seminarima ili online predavanjima u organizaciji Europskog instituta za financije i menadžment.

5% popust
Ukoliko student odluči platiti školarinu jednokratno prije početka studija, na školarinu će se primijeniti popust u visini od 5% na školarinu.

Procedura upisa

Tijekom upisnog postupka ne prolazite nikakve testove, ispite ili intervjue. Neophodno je samo zadovoljiti uvjete studiranja, koji su u slučaju studijskog programa MBA sljedeći:

 • Završen najmanje diplomski – bakalarski studij
 • Životopis s dovoljno podataka o vašem obrazovanju, volonterskom iskustvu, radnom iskustvu, event. izvannastavnim aktivnostima,
 • Motivacijsko pismo – U slučaju da upisna komisija sumnja u upis na studij, može zatražiti propratno pismo koje bi trebalo odražavati vaše profesionalne ciljeve, prednosti, fokus itd.

  Ako ste zainteresirani za studiranje, slijedite dolje navedene korake i krenite na put studiranja na EIFM-u.

Reference

Karijera

Naš odjel karijernih usluga spreman je pružiti studentima najbolje prilike za razvoj njihove osobnosti, vještina i sposobnosti za postizanje najbolje karijere. U slučaju interesa svaki student se može obratiti našem odjelu tijekom studija ili nakon njegovog apsolviranja.

Naši kolege ne samo da sudjeluju u raznim aktivnostima koje povezuju naš studijski institut s velikim nacionalnim i multinacionalnim korporacijama, već i grade partnerstva sa značajnim  poduzećima ili organizacijama kako bismo svojim studentima kasnije mogli ponuditi razne mogućnosti za karijeru.

Osoblje odjeljenja za karijerno vođenje nudi studentima niz personaliziranih informacija, uključujući popis najboljih poslodavaca, trendove i procese zapošljavanja u području stjecanja talenata, statistike prosječnih plaća i nadnica te druge poticajne informacije koje će apsolventima – diplomantima pomoći da odaberu pravi put karijere.

Predmeti programa

Sigurnost informacijskih tehnologija i zaštita podataka

Predmet pruža praktično iskustvo s alatima za tehnološku produktivnost te osnovno znanje i razumijevanje prijedloga - dizajna i razvoja sustava. Studij je osmišljen tako da integrira koncepte hardvera, softvera i Interneta. Također pruža pregled o sigurnosti podataka, zaštiti osobnih podataka i načinima povećanja produktivnosti i učinkovitosti. Studenti će se također upoznati s putovima karijere u tehnologijama i nekim od različitih certifikacijama koji su na raspolaganju u ovoj grani industrije.

Osnove infrastrukture i mrežnih tehnologija

Predmet pomaže studentima u izgradnji temeljnih znanja i vještina u mrežnoj tehnologiji te im nudi mogućnost konsolidacije znanja o ključnim konceptima i terminologiji računalnih mreža i Interneta, mrežnim i infrastrukturnim standardima, protokolima i modelima, osnovnim mrežnim komponentama, topologijama, funkcijama i procesima i pokazati sposobnost objašnjavanja jednostavnih i složenih mreža, sigurnosti, udaljenog pristupa i virtualizacije mreža.

Cyber sigurnost i cyber kriminal

Sadržaj ovog predmeta je uglavnom kriminološki, sociološki i društveno - pravni. Studenti će se baviti različitim vrstama internetskog kriminala; proučavati relevantne računalne i mrežne tehnologije, posebno kada se koriste za počinjenje ili otkrivanje ili sprječavanje kibernetičkog kriminala; analizirati policijske, pravne, elektroničke i druge mjere za borbu protiv kibernetičkog kriminala i razmotriti njihove glavne prednosti i slabosti; i procijeniti najnovije sociološke i socio - pravne teorije kibernetičkog prostora i primijeniti te teorije na određeno područje kibernetičkog kriminala. Teme uključuju korištenje interneta od strane seksualnih prijestupnika, "hakiranje" računala, medijsko piratstvo, načine da se bolje zaštite na Internetu i cyber sigurnost.

Vođenje i upravljanje timom

Liderstvo i timski rad imaju izravan utjecaj na sposobnost organizacije da ispuni svoju misiju. Vodstvo je potrebno kako bi se osiguralo da svi u timu idu u istom smjeru i slijede isti cilj. Ovaj predmet uvodi, objašnjava i ispituje kako ljudi rade zajedno kako bi razumjeli probleme i prilike te zajedno došli do, razvili i implementirali rješenja. Studentima pruža znanje o sebi i drugima te o tome kako učinkovito raditi zajedno. Na kraju tečaja studenti će steći osnovna znanja i vještine o tome kako razumjeti sebe i druge, kako raditi u timu te kako stvarati, razvijati i voditi timove.

Poslovno upravljanje procesorima

Organizacija je temeljna tema za razumijevanje stvarnog funkcioniranja svakog društva ili bilo koje institucije općenito i dio je osnovnog znanja know-how svakog menadžera. Osim toga, menadžment organizacije također je spreman uzeti u obzir međuovisnosti između svakodnevnih aktivnosti ljudi (posebno procesa): procesi su prava poluga za postizanje organizacijske učinkovitosti i djelotvornosti. Konačno, upravljanje organizacijom i njezinim procesima, također treba uzeti u obzir način na koji ljudi i jedinice donose svoje odluke, s obzirom da su organizacija i donošenje odluka dvije središnje i uzajamno se dopunjujući aktivnosti upravljačke funkcije. Za postizanje ovih ciljeva, cilj ovog predmeta je objasniti osnovne pojmove i glavne teorije iza poslovnih procesa. Predmet se uglavnom fokusira na analizu i dizajn – prijedlog prave organizacije na mikro razini (pojedinac) i na makro razini (skupina od nekoliko pojedinaca); analiza kako učinkovito upravljati procesima, u smislu aktivnosti, učinka i načela; analiza načina donošenja brzih odluka, u smislu procesa, ograničenja, modela i pristupa teoriji igara.

Dizajn i razvoj softverskih aplikacija

Ovaj predmet studentima pruža mogućnost razvoja vještina u dizajnu – prijedlogu i razvoju softverskih rješenja, upravljanju projektima i komunikaciji. To se postiže različitim načinima razvoja softvera, alatima koji se mogu koristiti u tom procesu, te interakcijama između softvera i ostalih komponenti računalnih sustava. Studenti sustavno pristupaju razvoju i dokumentiranju softverskih rješenja koristeći različite strukture podataka i jezične resurse.

Osnovne analize podataka

Cilj ovog predmeta je pripremiti vas za rad u području analize podataka. Naučit ćete mnoge osnovne vrste analitike podataka i osnovne koncepte. Upoznat ćete alate i vještine potrebne za analizu podataka. Pregledat ćemo neke osnovne matematičke i statističke postupke koji se koriste u analizi podataka i radnim postupcima za izvođenje efektivne i učinkovite analize podataka.

Digitalna strategija

Predmet se fokusira na ključne koncepte, postupke i pitanja strateškog upravljanja digitalnim tehnologijama i obrađuje dvije ključne teme. Prvo, ispituje stratešku ulogu i organizacijsku vrijednost digitalnih tehnologija, uključujući digitalno podržavane inovacije, digitalne ekosustave te digitalnu transformaciju i poremećaje. Drugo, ispituje strateško upravljanje digitalnim tehnologijama potrebno za ostvarenje ovog vrijednosnog potencijala, uključujući trenutne i nove pristupe i okvire za strateško donošenje odluka o digitalnoj tehnologiji i upravljanje isporukom digitalnih usluga.

Tehnologija, strategija i inovacija

Predmet daje niz strateških okvira za upravljanje tehnološki naprednim tvrtkama. Tijekom cijelog studija naglasak je stavljen na razvoj i primjenu konceptualnih modela koji pojašnjavaju interakcije između konkurencije, obrazaca tehnoloških i tržišnih promjena te strukture i razvoja organizacijskih vještina. Glavni naglasak je na ovladavanju skupom moćnih analitičkih alata koji su ključni za razvoj tehnološke strategije kao sastavnog dijela poslovne strategije. Ovi alati mogu pružiti okvir za odlučivanje u koje tehnologije ulagati, kako strukturirati ta ulaganja i kako predvidjeti i odgovoriti na ponašanje konkurenata, dobavljača i kupaca.

Digitalna ekonomija: Platforme, umjetna inteligencija a poslovanje

Digitalizacija gospodarstva jedna je od najvažnijih tema današnjice. Digitalne tehnologije promijenile su tvrtke i živote ljudi i nastavit će to činiti u budućnosti. Ovaj predmet se bavi digitalnom ekonomijom i kako digitalna ekonomija utječe na tržišta i društvo. Naučit ćemo kako interne, mobilne komunikacije, dijeljena ekonomija, društvene mreže i kripto - valute utječu na globalno poslovanje.